Gemeente Het Hogeland organiseert groenvrijwilligersmarkt in De Poort in Winsum

Op zaterdag 19 maart organiseert de gemeente Het Hogeland een markt voor inwoners die zich willen inzetten voor het groen in de gemeente. Wethouder Theo de Vries opent de markt om 10.00 uur. Inwoners met ideeën voor het groen in hun buurt kunnen op de markt inspiratie opdoen en mogelijkheden bespreken. De groenvrijwilligersmarkt wordt gehouden in De Poort in Winsum.

De gemeente onderhoudt het openbare groen. In veel dorpen, wijken en buurten hebben inwoners aanvullende ideeën voor het groen. Ze willen bijvoorbeeld de groenstroken in de straat onderhouden of vaker het gras maaien in de buurt. Ook hebben ze ideeën over hoe ze zelf meer kunnen doen met biodiversiteit. Of ze willen dat de begraafplaats netter onderhouden wordt. De gemeente staat open voor dit soort ideeën maar heeft de vrijwillige inzet van inwoners nodig om die ook mogelijk te maken.

Inwoners die zich nu al inzetten voor het groen in de gemeente presenteren hun initiatieven tijdens de markt. De gemeente geeft informatie over het werken als vrijwilliger en de mogelijkheden in het openbare groen. Steunpunt Vrijwilligerswerk het Hogeland is aanwezig met groenprojecten. Vakland Het Hogeland informeert over interessante cursussen waarmee inwoners hun kennis van groen kunt vergroten. De markt is een vervolg op de enquête die in 2020 onder inwoners is gehouden voor het vormen van het nieuwe groenbeleid. In die enquête hebben ruim 400 inwoners aangegeven iets te willen betekenen voor het groen in de gemeente.

De markt is op zaterdag 19 maart in De Poort, Borgweg 36 in Winsum. Na het openingswoord van de wethouder, om 10.00 uur, start een presentatie. Daarna is de markt geopend. De inloop is om 9.30 uur. De markt sluit om 12.00 uur.

Facebook TwitterLinkedin
­