Bouw jij mee aan Bedum?

Gemeente laat landmetingen uitvoeren door Wiersum Landmeten uit Bedum

Het bedrijf Wiersum Landmeten uit Bedum doet in opdracht van de gemeente landmetingen. Het gaat vooral om grond waarop gebouwd, verbouwd of uitgebreid is.

De medewerkers vragen altijd of ze het meetwerk op uw grond mogen uitvoeren. Ze hebben een pas van de gemeente om zich te legitimeren. En ze meten alleen de buitenkant. Ze hoeven dus niet in uw woning of pand. Wiersum Landmeten maakt zelf de planning en kondigt de bezoeken niet van te voren aan.

Waarom landmetingen?

De metingen gebruiken we voor twee gemeentelijke administraties: de ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (BGT) en de ‘Basisregistratie Adressen en Gebouwen’ (BAG). Deze administraties gebruiken we bijvoorbeeld bij het maken van bestemmingsplannen en voor het beheer van de openbare ruimte.

Meer informatie

Wilt u meer weten over BAG en BGT? Ga dan naar bagviewer.kadaster.nl of naar pdok.nl/viewer.

Facebook TwitterLinkedin
­