Bouw jij mee aan Bedum?

Nieuwe accommodatie en kunstgrasveld SV Bedum op komst

De voorbereidingen voor de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld voor SV Bedum en voor de nieuwe accommodatie verlopen voorspoedig. De aanleg van het kunstgrasveld start in april of mei 2022. Het veld moet aan het einde van de zomerstop klaar zijn, zodat SV Bedum het nieuwe voetbalseizoen kan starten op het nieuwe veld.

Het nieuwe kunstgrasveld wordt het hoofdveld van SV Bedum. Het ontwerp is klaar en binnenkort start de aanbesteding van het werk. Aan de oostzijde van het nieuwe hoofdveld is ruimte voor de bouw van de nieuwe accommodatie.

Voor de nieuwe accommodatie is inmiddels een programma van eisen en een begroting opgesteld. Het benodigde krediet voor de bouw van de nieuwe accommodatie komt in de raad aan de orde bij de behandeling van de voorjaarsnota. Daarna kan de ontwerpfase van de nieuwe accommodatie beginnen.

Wethouder Theo de Vries is tevreden over de voortgang. “We hebben goede en constructieve gesprekken. Dat doet me goed. Ik ben blij dat we nu meters maken voor SV Bedum.”

Facebook TwitterLinkedin
­