Plannen voor jeugdsozen én jeugdhonken vanaf 1 januari 2022

Het college wil graag dat jongeren elkaar op een veilige plek kunnen ontmoeten waar ze zichzelf kunnen zijn. Elkaar ontmoeten kan nu al in de jeugdsoos. Maar als je 12 bent vind je hele andere dingen leuk dan wanneer je 20 bent. Daarom wil het college dat er voor verschillende leeftijden passende plekken komen.

Jeugdsoos en jeugdhonk

Dit zijn de plannen van het college:

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar blijven de ontmoetingsplekken jeugdsozen heten. Hier mag geen alcohol gedronken worden. Jeugdsozen krijgen jaarlijks geld van de gemeente.

Jeugdsozen voor jongeren van 18 tot 23 jaar gaan verder als jeugdhonk. Hier mag wel alcohol worden gedronken, zolang er verantwoordelijk mee wordt omgegaan. Er moet bijvoorbeeld altijd iemand zijn die niet drinkt. Jeugdhonken krijgen geen vast geldbedrag van de gemeente elk jaar.

Maar zowel de jeugdsoos als het jeugdhonk kunnen geld vragen aan de gemeente voor het organiseren van leuke activiteiten.

Reactie wethouder

“Het Hogeland is een fijne plek om op te groeien, maar het kan nóg beter. Als wethouder wil ik me graag inzetten voor jongeren”, zegt wethouder Kristel Rutgers. In dit filmpje legt zij nog een keer uit wat de plannen van het college zijn.

Raad aan zet

Het college legt de plannen voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt in december een besluit. Als de raad akkoord gaat, dan gaan de nieuwe regels op 1 januari 2022 in.

Facebook TwitterLinkedin
­