24 uurs zorg in Bedum en omstreken hoe werkt dat?

Als je naaste zorg nodig heeft wil je hem of haar natuurlijk het liefst zelf zo lang mogelijk thuis blijven verzorgen. Maar als je geliefde op termijn steeds meer zorg nodig heeft kan het te zwaar voor jou alleen worden. Gelukkig kun je met professionele hulp thuis het verhuizen naar een zorginstelling een hele poos uitstellen. Thuiszorgorganisatie Zuster Jansen biedt 24-uurs zorg zodat je geliefde gewoon thuis kan blijven wonen. Maar hoe werkt dat precies?

Wat is 24-uurs zorg?

Bij de particuliere thuiszorgorganisatie Zuster Jansen kun je 24-uurs zorg aanvragen om de zorg voor je geliefde uit handen te geven. Zuster Jansen zorgt dan dat er dag en nacht een team van professionele zorgmedewerkers voor jou en je geliefde klaarstaat. Je naaste kan gewoon in zijn of haar vertrouwde omgeving blijven wonen.

Zorg op maat

De 24-uurs zorg van Zuster Jansen is altijd zorg op maat. Een team van zorgmedewerkers overlegt met jou en zo mogelijk ook de zorgbehoevende over hoe de zorg moet worden ingevuld. Je naaste kan bijvoorbeeld zorg krijgen op vaste tijden of aangeven dat hij of zij wil meedoen met bepaalde activiteiten in Het Hogeland. Het zorgteam houdt rekening met de wensen van jou en je naaste. Het team bestaat altijd uit een vast aantal medewerkers. Zo ziet je geliefde steeds dezelfde, vertrouwde gezichten en dat is fijn, vooral bij dementiezorg. 

Meteen passende zorg

Er zijn geen wachtlijsten bij Zuster Jansen. Je geliefde kan dus meteen terecht voor zorg op maat. Heeft je naaste bijvoorbeeld direct zorg nodig omdat hij of zij niet meer thuis kan blijven wonen, maar op een wachtlijst staat om naar een verpleeg- of verzorgingstehuis te gaan? Dan kan de zorg ook als overbruggingsperiode worden ingezet.

De kosten van 24-uurs zorg

Particuliere thuiszorg is zorg die je geliefde zelf moet inkopen. Maar heeft hij of zij een persoonsgebonden budget (PGB)? Dan is het in sommige gevallen mogelijk om een deel van de kosten vergoed te krijgen. Je naaste kan dit budget namelijk gebruiken om een deel van de ingekochte zorg zelf te betalen. Heeft je geliefde een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kan hij of zij de zorg wellicht declareren bij de zorgverzekering. Hiervoor geldt vaak wel een eigen bijdrage.

Wil je meer weten over particuliere thuiszorg in Bedum en omstreken? Neem dan gerust contact op met Zuster Jansen voor meer informatie. Voor vragen kan je natuurlijk ook altijd terecht op de website.

Facebook TwitterLinkedin
­