Waarom kinderen daglicht nodig hebben om goed te gedijen en te leren

Hebben kinderen daglicht nodig in Bedum? Studies bevestigen dat kinderen er baat bij hebben als ze worden blootgesteld aan buitenverlichting - niveaus die veel hoger liggen dan de verlichting van een doorsnee klaslokaal. Helder licht bevordert de stemming en concentratie. Het kan helpen ziekten, circadiane ritmestoornissen en bijziendheid te voorkomen. En nieuw onderzoek suggereert dat helder licht een cruciale invloed heeft op de hersenen: het kan de vorming van nieuwe synapsen bevorderen en ons leervermogen vergroten. Je kids hebben dus niet alleen de best geteste daglichtlamp nodig, ze hebben ook echt daglicht nodig. Ze zullen dan de volgende voordelen ervaren. 

Dagelijkse blootstelling aan zeer helder licht kan kinderen beschermen tegen bijziendheid

Onderzoek heeft aangetoond dat buitenspelen het risico van een kind op bijziendheid verlaagt. Onderzoekers hebben nog niet precies vastgesteld waarom, maar experimentele studies wijzen op de effecten van licht. Dieren die onder gecontroleerde lichtomstandigheden worden grootgebracht, hebben minder kans om bijziendheid te ontwikkelen als ze overdag worden blootgesteld aan lichtniveaus van meer dan 15.000 lux.

Helder licht verbetert de stemming

Je hebt waarschijnlijk gemerkt dat fel licht een opbeurend effect heeft. Het verbetert de stemming, en studies tonen aan dat helder licht therapie een effectieve behandeling is voor depressie. Heldere lampen kopen voor in huis met behulp van de adviezen op Wooninformatie.nl kan daarvoor nodig zijn, maar ook echt daglicht helpt hierbij. 

Daglicht zorgt voor het aanmaken van vitamine D

Zonlicht helpt kinderen om voldoende vitamine D aan te maken, en een voldoende vitamine D-gehalte beschermt kinderen tegen verschillende ongewenste gezondheidsuitkomsten. Kinderen met lage vitamine D-spiegels lopen een verhoogd risico op slechte botgezondheid, hart- en vaatziekten en een verminderde spierfunctie. Er zijn ook aanwijzingen dat een lage vitamine D-status een trigger zou kunnen zijn voor vroege puberteit bij meisjes. En vitamine D-tekort is in verband gebracht met inferieure mentale planningsvaardigheden.

Ochtend zonlicht kan vertraagde bedtijden (en slaapgerelateerde gedragsproblemen) helpen voorkomen

Laat opblijven is misschien niet erg als je zelf ook laat wakker wordt. Maar als kinderen vroeg op moeten staan voor school, kan een te late bedtijd zijn tol eisen. Studies suggereren dat uitgestelde bedtijden - zonder mogelijkheden om slaap in te halen in verband worden gebracht met slechte schoolprestaties en gedragsproblemen. Maar waarom gaan kinderen niet op tijd slapen? Voor veel kinderen is verlichting een deel van het probleem: Ze krijgen overdag te weinig zonlicht, en 's nachts te veel kunstlicht. Daardoor lopen hun "innerlijke klokken" niet meer synchroon met de natuurlijke 24-uurs dag. Hun circadiane ritme loopt uit de pas. Voorkom dus het gebruik van kunstmatig licht voordat je kind gaat slapen, maar zorg er ook voor dat je zoon of dochter overdag genoeg daglicht ziet.

Zonlicht lijkt kinderen te beschermen tegen het ontwikkelen van multiple sclerose (MS) op latere leeftijd

Talrijke studies hebben dit verband aangetoond. Veel blootstelling aan zonlicht tijdens de kinderjaren vermindert het risico op MS en dit lijkt te gelden ongeacht de vitamine D-status van een persoon. Het zonlicht zelf lijkt te helpen.

 

Partner bijdrage

Facebook TwitterLinkedin
­