Bouw jij mee aan Bedum?

APB dorpsbelangen vereniging Bedum logo

De corona perikelen zijn grotendeels weer achter de rug! We moeten nog wel voorzichtig te werk gaan , maar we kunnen onze APB Jaarvergadering weer houden op maandag 23 mei .

In het afgelopen jaar hebben de drie nieuwe bestuursleden Natasja Heering, Henk Paap en Jan Sietsema zich volop ingezet.voor ons mooie dorp BEDUM. Door het vele werk zijn we nog op zoek naar 2 aspirant bestuursleden. 

In het huishoudelijk gedeelte wordt het Jaarverslag 2021  van secretaris en penningmeester vastgesteld.

Bestuur van dorpsbelangenvereniging APB-Bedum heeft naar aanleiding van een openbare bijeenkomst in september 2021 plannen opgesteld voor toekomstige nieuwbouw. Uitbreiding van Bedum met nieuwbouw in plan Folkerda en  het Borgwonen,  is aangeboden aan het college. "Bouwen in Bedum " staat bovenaan het lijstje van het nieuwe college . De plannen van APB Bedum ondersteunen het voornemen om zo snel mogelijk nieuwbouw mogelijk te maken!

Onlangs is het nieuwe college van B & W geinstalleerd voor de komende 4 jaar. Het is meer dan ooit nodig dat de Bedumers van zich laten horen. Dit kan bij uitstek via dorpsbelangenvereniging  APB-Bedum.  Wij zijn er om de verbinding te maken tussen bewoners en de nieuwe gemeente.

Belangstellenden zijn van harte welkom op  het openbaar gedeelte van de Jaarvergadering ! De bijeenkomst is in de MEENSCHAAR, Kapelstraat 9 , aanvang 20.00 uur.

APB Bedum jaarvergadering Erik Boerma van Boermas Antiekhoeve

Tijdens openbare gedeelte krijgen we  Erik Boerma van  Boerma's Antiekhoeve - Uithuizen op bezoek!

We kennen Erik vooral van zijn Antiek boerderij in Uithuizen. En o.a. van zijn praatje voor Rtv Noord. Hij gaat ons wat vertellen over bijzondere artikelen. Daarnaast zal hij enkele bijzondere artikelen , die u hebt meegenomen, uitleggen en de taxatiewaarde voorleggen.

APB Bedum is opgericht op 28 oktober 1957. Bijzonderheid is dat de statuten van de vereniging APB-Bedum bij Koninklijk Besluit zijn goedgekeurd op 14 april 1958.

Facebook TwitterLinkedin
­