Bouw jij mee aan Bedum?

biddag 13 maart 2024

Door extreem veel regen in de afgelopen maanden is de grond nog steeds heel nat. Veel normale werkzaamheden, zoals het zaaien van wintergraan, konden vorig herfst niet worden uitgevoerd. Hoe zal het komend voorjaar verlopen? Is de grond geschikt om te bewerken en gewassen te poten en zaaien?
Na de laatste Tweede Kamerverkiezingen praten politieke partijen nog steeds over het vormen van een nieuw kabinet. Allerlei varianten worden besproken, maar een oplossing lijkt nog niet in zicht. Ondertussen vragen grote opgaven in dit land en in de wereld om rechtvaardig beleid en leiderschap.
De oorlogen in Gaza en Oekraïne duren voort. Elke dag worden er mensen gedood. De verwoesting van huizen, dorpen en steden is enorm. Een vreedzame oplossing van deze en andere conflicten in de wereld lijkt ver weg.

In deze werkelijkheid is het woensdag 13 maart biddag voor gewas en arbeid. Een werkelijkheid waarin gebed dringend nodig is!
Christen Contact Agrarisch (CCA) en CGMV-Agrariërs willen graag aandacht vragen voor de situatie in de wereld, verder weg en dichtbij. We vragen u tijdens deze biddag te bidden voor vrede en recht.

We geloven dat God almachtig is. Hij is de Heer van alle heren en de Koning van alle koningen. Daarom bidden we:
God, heerser over hemel en aarde, we geloven dat U alles bestuurt. Wilt U vrede geven in uw wereld. Verander de harten van wereldleiders, opdat zij het goede voor uw aarde en uw mensen zoeken.
We geloven dat God rechtvaardig is. Hij kijkt met liefdevolle ogen naar mensen in nood. Daarom bidden we:
God, liefdevolle rechter van hemel en aarde, we geloven dat U alles ziet. Wilt U het recht stimuleren in uw wereld. Verander houdingen van mensen, zodat zij opkomen voor zwakken in de samenleving.
God, Schepper van hemel en aarde. Wilt U uw zon over de akkers laten schijnen, zodat ze opdrogen en boeren hun gewassen kunnen zaaien. Wilt U het voedsel laten groeien in het komend seizoen.

Bidt u mee?

Facebook TwitterLinkedin
­