Bouw jij mee aan Bedum?

Bedrijventerreinenvisie Het Hogeland moet ondernemers ruimte bieden
Het college stemt in met de Bedrijventerreinenvisie Het Hogeland. De visie wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Aanleiding voor het opstellen van de visie is de vraag van ondernemers om meer ruimte voor bedrijven. Momenteel biedt Het Hogeland die te weinig. Uit onderzoek blijkt dat er bij een gemiddelde groei ongeveer 13 hectare aan nieuw terrein nodig is.

“Ondernemers zijn van groot belang voor onze gemeente. Zij zorgen voor werk, versterken onze gemeenschappen en leveren zo een onmisbare bijdrage aan de leefbaarheid van onze dorpen. Het is daarom van belang dat ondernemers in Het Hogeland de ruimte krijgen”, zegt wethouder Eltjo Dijkhuis. “Met deze visie willen precies dat doen:
ondernemers de ruimte bieden.”

Uit onderzoek blijkt dat ondernemers liever niet verhuizen. Het college wil ondernemers daarom de kans bieden met hun bedrijven in en rond de grotere dorpen gevestigd te blijven.

Het college vindt extra ruimte voor ondernemers erg belangrijk in verband met de werkgelegenheid en voor de groei van de gemeente. Het college wil zo de krimp in Het Hogeland tegengaan en voorzieningen in dorpen behouden.

Naast het bieden van meer ruimte voor ondernemers staat in de visie ook de wens om de huidige terreinen duurzamer te maken.

Bij het opstellen van de visie zijn twee externe bureaus ingeschakeld: Bureau Louter en Buro Kompaan. Ze hebben onder meer gekeken naar de toekomst. Voor de periode tot 2035 hebben de bureaus verschillende scenario’s uitgewerkt.

De gemeente gaat samenwerken met de provincie Groningen om de doelen uit de visie te behalen. Er komt een uitvoeringsagenda waarin de gemeente samen met de ondernemers
vragen beantwoordt over de haalbaarheid, de uiteindelijke behoefte en de investeringskosten om de agenda uit te kunnen voeren.

Economic Board Groningen is gevraagd na te gaan welke bedrijven in beeld zijn voor bedrijventerreinen in de kernen Bedum, Winsum, Uithuizen en Ulrum. Daarmee wil de gemeente uitbreiding van bedrijventerreinen laten aansluiten op de behoefte van Hogelandster ondernemers.

Facebook TwitterLinkedin
­