Bouw jij mee aan Bedum?

Belangrijke stap gezet op weg naar nieuwe accommodatie SV Bedum

SV Bedum heeft in de ledenvergadering van 22 juni een belangrijke stap gezet op weg naar de nieuwe accommodatie. De club heeft ingestemd met een financiële bijdrage aan de nieuwbouw. Hierdoor komt een nieuwe accommodatie voor SV Bedum dichterbij.

De komende weken zal er door de gemeente en SV Bedum worden gewerkt aan het opstellen van een intentieverklaring. Het college moet nog een besluit nemen over een extra krediet voor de accommodatie. Na de zomer wordt een nieuwe kredietaanvraag voorgelegd aan de gemeenteraad.

Facebook TwitterLinkedin
­