College gemeente Het Hogeland komt Stichting Podium Winsum financieel tegemoet

Het college van de gemeente Het Hogeland stelt een financiële bijdrage van 34.000 euro beschikbaar aan Stichting Podium Winsum.

De stichting heeft door de coronamaatregelen de deuren in 2021 grotendeels gesloten moeten houden. Daardoor wordt een exploitatietekort van 34.000 euro verwacht.

De stichting huurt een pand van woningstichting Wierden en Borgen. Door het exploitatietekort verwacht de stichting de huur niet meer te kunnen betalen. Met de financiële bijdrage van het college kan de stichting de vaste kosten weer betalen.

Facebook TwitterLinkedin
­