Bouw jij mee aan Bedum ?

College gemeente Het Hogeland stelt voor Apv te wijzigen

Het college van de gemeente Het Hogeland stelt de raad voor de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv) te wijzigen omdat er niet op alle punten voldaan wordt aan wet- en regelgeving.

Zo wordt bij de aanvraag voor een exploitatievergunning wordt nu ook een Verklaring omtrent gedrag gevraagd. De aanvraag kan dan beter gecontroleerd worden vanuit de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob).

Verder kan bij woonoverlast nu ook de verhuurder direct worden aangesproken. Dan hoeft niet eerst de huurder (of de huurders) te worden aangesproken bij ernstige of herhaaldelijke hinder in of vanuit een woning.

Er vervallen ook regels zoals het verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties (‘Colorverbod’). Ook het verbod op parkeren of stilstaan op delen van de weg die niet bij de rijbaan horen, zoals de berm, vervalt.

Facebook TwitterLinkedin
Sint 2023Sint 2023
Black Friday 2023Black Friday 2023
GamesGames
­