College Het Hogeland stelt definitief ontwerp openbare ruimte centrum Bedum vast

Het college van de gemeente Het Hogeland heeft ingestemd met het definitieve ontwerp van de openbare ruimte voor het centrum van Bedum. Dit ontwerp gaat over de inrichting van het nieuwe Kerkplein, de Kleinestraat, de vijver inclusief de uitbreiding bij Bederawalda en het tussenliggend gedeelte van De Vlijt. 

In het ontwerp is veel aandacht gegeven aan ‘positieve gezondheid’: er komt ruimte voor verblijven en ontmoeten. Ook wordt rekening gehouden met sociale en fysieke veiligheid en met uitgangspunten voor klimaatverandering. Er worden drie faunatorens voor de natuur gebouwd. Op het nieuwe Kerkplein is ruimte voor parkeren en kunnen de weekmarkt en eventuele evenementen gehouden worden. Het technisch ontwerp voor de openbare ruimte wordt nu verder afgerond. Daarna wordt opdracht gegeven voor het uitvoeren van de werkzaamheden in 2022. Over het ontwerp heeft de gemeente in mei 2021 een digitale informatiebijeenkomst gehouden, dit is de volgende stap in het proces. Met de ontvangen reacties is zoveel als mogelijk rekening gehouden. 

Wethouder Kristel Rutgers: “Ik ben blij dat de resultaten van het centrumplan door de bouw van Vlijtborg nu na een lange aanloop zichtbaar worden. Na de oplevering van de nieuwbouw kunnen de winkels verhuizen en kan het oude pand gesloopt worden. Het nieuwe gebied dat dan ontstaat voor parkeren en evenementen wordt samen met het vergroten van de vijver van Bederawalda heel bijzonder. Mede dankzij de bijdrage vanuit het Nationaal Programma Groningen kunnen we hier iets extra’s aan de plannen toevoegen en krijgt het ontmoeten en verblijven in de openbare ruimte speciale aandacht.”

Facebook TwitterLinkedin
­