College het Hogeland - Voor en Vroegschoolse Educatie blijft gratis

Het college van de gemeente Het Hogeland heeft de subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2020 gewijzigd.

Prijsstijgingen in de sector kinderopvang leidden tot verhoging van de uurprijs van VVE-aanbieders. Zij konden VVE daardoor niet meer gratis aanbieden.

Bij VVE krijgen peuters die dit nodig hebben extra begeleiding in de peuteropvang. Ook mogen zij twee extra dagdelen per week naar de peuteropvang. Zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool.

Het college vindt het belangrijk dat alle peuters in Het Hogeland gelijke kansen hebben op een goede start in het onderwijs. Daarom past het college voor 2022 een stijging van 2,9% toe op het tarief voor VVE. Hierdoor kan VVE weer gratis aan ouders worden aangeboden.

Facebook TwitterLinkedin
­