College neemt maatregel om huishoudelijke ondersteuning te waarborgen

Het college van de gemeente Het Hogeland heeft de beleidsregel ‘Wachtlijst en Spoedsituaties Huishoudelijke Ondersteuning’ vastgesteld. Hierdoor krijgen inwoners in geval van spoed op tijd de huishoudelijke zorg die ze nodig hebben. In de beleidsregel staat wanneer sprake is van een spoedsituatie. Dat is bijvoorbeeld het geval als aanvragers ernstige gezondheidsklachten hebben.

Inwoners zonder spoed komen op een wachtlijst. Deze stap is nodig, omdat er momenteel te weinig zorgpersoneel bij de aanbieders van huishoudelijke zorg is en verbetering van de situatie niet op korte termijn is te verwachten. Met een wachtlijst kunnen aanbieders de huishoudelijke zorg beter verdelen. 

Wethouder Karen Hansems: “Het personeelstekort in de zorg raakt ook Het Hogeland. Aanbieders van huishoudelijke ondersteuning krijgen de planning nauwelijks rond. Hiermee helpen we onze Hogelandsters die de ondersteuning het hardst nodig hebben. Maar we beseffen dat deze maatregel alles behalve ideaal is. Ik hoop dat we dit zo snel mogelijk kunnen afschaffen.”

De gemeenteraad is van de maatregel op de hoogte gebracht.

Facebook TwitterLinkedin
­