Bouw jij mee aan Bedum?

College wil besluitvorming De Tirrel Winsum opschuiven - voorstel onvolledig en onjuist
 
Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld de besluitvorming over De Tirrel op te schuiven. ‘Wij vinden dat er op dit moment nog teveel onzekerheden zijn die een goed gewogen besluit in de weg staan’, zegt verantwoordelijk wethouder Kristel Rutgers. ‘De Tirrel is een project van een dusdanig gewicht dat besluitvorming alleen kan plaatsvinden wanneer het voorstel volledig en correct is. Wij vinden dat op dit moment niet het geval.’  
 
Het college heeft een extern bureau ingeschakeld. Dit bureau zal het complete dossier doorlichten en een advies uitbrengen of de aanwezige informatie volledig en betrouwbaar is voor besluitvorming. Dat gaat enkele dagen duren. De gemeenteraad zal de resultaten van het onderzoek ook ontvangen. 
 
Het voorstel van het college wordt morgenavond bij de vaststelling van de agenda behandeld. Besluitvorming moet uiterlijk 13 oktober plaatsvinden.
Facebook TwitterLinkedin
­