Bouw jij mee aan Bedum?

gemeentehuis bedum 2014 met vlag

Ruim een week geleden lieten de Stichting Sociaal Woonproject Beemstee en de Stichting Cultuurcentrum Hogeland weten grote belangstelling te hebben om het voormalige gemeentehuis in Bedum te kopen.

De stichtingen willen het gemeentehuis herontwikkelen tot een appartementen-complex van sociale- en middenhuurwoningen voor senioren, en een Kultuurhoes voor de bewoners van Bedum en omstreken. Het Nationaal Programma Groningen, NPG, binnen het programma-onderdeel Roemte, is de enthousiaste derde partner in dit project.

Inmiddels hebben de intiatiefnemers een informatieve website gemaakt om de locale interesse in hun plannen te inventariseren. Extra belangrijk is dat deze website nu al de gelegenheid biedt om belangstelling voor een appartement aan te geven, uiteraard geheel vrijblijvend. De informatie die deze inventarisatie oplevert zal – anoniem – gebruikt worden bij het haalbaarheidsonderzoek dat na de zomer zal plaatshebben, en bij de gesprekken met de gemeente.

De website is: huisvanbedum.nl

Facebook TwitterLinkedin
­