Gemeente Het Hogeland neemt deelt aan ‘Gelijke Kansen Alliantie’

Het college van de gemeente Het Hogeland heeft besloten deel te nemen aan de Gelijke Kansen Alliantie (GKA). Dit is een programma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Binnen dit programma werkt het ministerie van OCW samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs.

Deelnemen aan de GKA betekent dat de gemeente en de minister samen een agenda ondertekenen waarin staat hoe de gemeente Het Hogeland zich inzet voor kansengelijkheid in het onderwijs. Voor het uitvoeren van de agenda stelt het ministerie honderdduizend euro beschikbaar. Na deelname aan de GKA dient schoolbestuur Lauwers en Eems een gezamenlijke aanvraag voor deze subsidie in bij het ministerie van OCW.

Kansrijke Groningers ontwikkelt een programma voor kinderen met onvoldoende ondersteuning vanuit huis. Zij worden hierdoor gecoacht en krijgen bijvoorbeeld hulp bij plannen, zelfstandig werken en weerbaarder worden. Daarnaast organiseert Kansrijke Groningers een studiedag voor onderwijspersoneel. Met lessen voor een soepele overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

Facebook TwitterLinkedin
­