Wilt u overstappen van de schoonste fossiele brandstof aardgas naar steenkool, de meest vervuilendste?

Gemeente Het Hogeland houdt van 13 tot 31 oktober een onderzoek over de stap naar aardgasvrij verwarmen van dorpen en wijken in de gemeente. De gemeente wil graag van inwoners en ondernemers weten welke zorgen ze hierover hebben en wat ze belangrijk vinden bij het zetten van de stap naar aardgasvrij. De antwoorden worden verwerkt in een visie.

Wethouder Kristel Rutgers: “We willen als college de stap naar aardgasvrij het liefst samen met de Hogelandsters maken. Daarom vragen we onze inwoners en ondernemers om mee te denken over hoe we dit het beste kunnen doen en aan te geven waar we op moeten letten. Want alleen samen kunnen we de weg naar aardgasvrij wonen en werken op een goede manier inslaan.” Eerder dit jaar hield de gemeente al interactieve bijeenkomsten over aardgasvrij wonen met lokale energiecoöperaties, dorpsverenigingen, huurdersverenigingen en woningcorporaties.

Vragen

Via hethogeland.nl/aardgasvrij kunnen inwoners van en ondernemers binnen Het Hogeland de vragen beantwoorden. Dat kan tot en met 31 oktober. Het beantwoorden van de vragen duurt maximaal vijf minuten. Het onderzoek wordt gedaan door bureau onderzoekdoen.nl, in opdracht van de gemeente. Inwoners die hulp nodig hebben bij het invullen, kunnen bellen met de gemeente: 088-345 8888. Zij ontvangen een papieren versie met antwoordenvelop. Onder de deelnemers verloot de gemeente tien houten serveerplanken met Hogelandster kaasjes.

Visie

De uitkomsten van het onderzoek gebruikt de gemeente bij het opstellen van een visie waarin staat hoe dorpen en wijken het beste aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Elke gemeente moet zo’n visie maken. Na vaststelling van de visie, die gepland staat voor eind dit jaar, volgen uitvoeringsplannen per dorp en wijk. Die uitvoeringsplannen maakt de gemeente samen met de inwoners van het dorp of de wijk en met lokale verenigingen. Doel is om in 2050 alle woningen en bedrijfsgebouwen te verwarmen zonder aardgas zoals landelijk is besloten.

Einde persbericht.

 

Geen groen alternatief voor aardgasvrij wonen, vuile opgewekte elektriciteit blijft zeker komende 10 jaar nodig

Onze elektriciteitsvraag neemt elk jaar meer toe dan de toename aan groene energie in Nederland. Dagelijks lezen en horen we dat we moeten overstappen naar elektrische apparaten, en dat doen we massaal. Elektriciteit komt toch groen uit het stopcontact!! Maar zeker 90% van alle elektriciteit in Nederland wordt niet groen opgewekt. Er worden zelfs nog tot zeker 2030 zeer vervuilende steenkoolcentrales gebruikt. De kolencentrale in de Eemshaven (gemeente Het Hogeland) is de grootste vervuiler van Nederland. Bij het gebruik van steenkool komen veel CO2 en vervuilende gevaarlijke stoffen vrij, hierdoor draagt het sterk bij aan de klimaatverandering en aan verzuring. De uitstoot is ongeveer tweemaal zo hoog als bij het gebruik van aardgas voor de elektriciteitsvoorziening. Hoe meer elektriciteit wij gebruiken hoe vervuilender de kolencentrale in de Eemshaven is. Deze gevaarlijke stoffen (o.a. stikstofoxide, zware metalen (waaronder kwik), fijnstof) komen niet alleen in het Werelderfgoed de Waddenzee terecht , maar bij een noordoostenwind ook bij ons.

 

Facebook TwitterLinkedin
­