Het college van gemeente Het Hogeland gaat op dorpsbezoek

Het college van de gemeente Het Hogeland heeft besloten om in 2022 vijf dorpsbezoeken te organiseren. Tijdens de dorpsbezoeken kijken inwoners samen met ambtenaren van de gemeente en andere organisaties hoe het wonen, leren en werken in het dorp kunnen worden verbeterd en hoe dat kan worden bereikt.

Het college vindt het belangrijk de afstand tussen inwoners en gemeente te verkleinen en samen met de inwoners op te trekken. De dorpsbezoeken dragen daaraan bij.

De dorpsbezoeken worden dit jaar als proef georganiseerd. Binnenkort worden de dorpen door de gemeente benaderd en gevraagd medewerking te verlenen. In de eerste maanden van dit jaar zal de gemeente een aantal dorpen vragen of ze mee willen doen.

Facebook TwitterLinkedin
­