Het college van de gemeente Het Hogeland verlengt samenwerking met GGD Groningen

Het college van de gemeente Het Hogeland heeft ingestemd in met de dienstverleningsovereenkomst GGD Groningen 2022. Hierin staan de taken die de GGD voor gemeente Het Hogeland uitvoert. Door met de overeenkomst in te stemmen, verlengt de gemeente de huidige samenwerking. Deze samenwerking richt zich op het gezond opgroeien en gezond blijven van de inwoners van Het Hogeland.

De GGD wordt ook in 2022 weer belast met het toezicht op de kwaliteit van de ondersteuning door de Wmo-aanbieders, heeft het college besloten.

Facebook TwitterLinkedin
­