Bouw jij mee aan Bedum ?

Nieuws van Het Hogeland - 4 mei 2020


Beste Hogelandsters,

Herdenken en vieren. Nog nooit hebben we dat zo individueel gedaan. De gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en in gewapende conflicten daarna moesten het afgelopen maandag stellen met een sober eerbetoon. De viering van de bevrijding, op 5 mei op de kop af 75 jaar geleden, vond thuis plaats. Geen uitbundige feesten. Geen bruis op Het Hogeland. En er zat flink wat in het vat.

We hebben als college en gemeenteraad toch, op bescheiden schaal, de gevallenen kunnen herdenken. Afgelopen maandag hebben we op 16 verschillende locaties in de gemeente kransen gelegd bij herdenkingsmonumenten, verspreid over de gemeente. We voelden ons daartoe geroepen: de enorme offers die zijn gebracht, daar hóór je linksom of rechtsom bij stil te staan. Dat hebben we gedaan. Op een ingetogen manier. Een impressie daarvan vindt u op www.hethogeland.nl en op onze sociale media.

Bevrijdingsdag is helaas in stilte voorbijgegaan. En dat terwijl er juist nu alle aanleiding was om het feest van de vrijheid uitbundig te vieren. Driekwart eeuw geleden capituleerde de bezetter in Wageningen. Waarmee er een eind kwam aan een gitzwarte periode van vijf jaar. Het rood-wit-blauw kon weer in de mast zonder gevaar te lopen. Zonder de dreiging opgepakt te worden en een onzeker lot tegemoet te gaan. Nederland kon weer ademen. Nederlanders konden weer zeggen wat ze wilden, schrijven wat ze dachten; kiezen wat ze wilden kiezen.

Vrijheid is voor ons een vanzelfsprekendheid.  Maar 4 en 5 mei bepalen ons ertoe dat die vanzelfsprekendheid zwaar bevochten moest worden. En dat dat ten koste is gegaan van veel, heel veel menselijk leed. Daarbij moeten we niet alleen op die twee dagen stilstaan. Vrijheid vereist permanent onderhoud en voortdurende waakzaamheid.

Er stond dus veel op stapel in Het Hogeland. Om 75 jaar vrijheid te vieren. Verenigingen en organisaties hadden een dag in petto die zou klinken als een klok. Die verenigingen en organisaties zijn nu bezig om, ergens later dit jaar of volgend jaar, alsnog datgene voor te schotelen wat ze voor u in gedachten hadden.

Als het even kan, zijn wij dan van de partij. U toch ook?


Henk Jan Bolding, burgemeester
Kristel Rutgers, wethouder
Mariette de Visser, wethouder
Eltjo Dijkhuis, wethouder
Harmannus Blok, wethouder
Paul van Vilsteren, gemeentesecretaris

 

 

Facebook TwitterLinkedin
­