Online informatiebijeenkomst over nieuwe inrichting Molenweg Bedum

De online informatiebijeenkomst op dinsdag 8 februari 2022 over de Molenweg gaat niet door. De bijeenkomst wordt verplaatst naar een ander moment. Zodra er een nieuwe datum bekend is leest u dat op deze plek.

De Molenweg in Bedum wordt opnieuw ingericht. Op dinsdag 8 februari 2022 om 19.00 uur vertellen projectleider Jan Brouwer en wethouder Eltjo Dijkhuis u over het plan. Ook schuift stedenbouwkundige Thomas Steensma aan om het plan toe te lichten. U kunt vragen stellen via de chat. De link naar de bijeenkomst volgt binnenkort op deze plek.

Over de nieuwe inrichting

In 2020 hebben we de wensen van bewoners en ondernemers onderzocht. Dat deden we tijdens een informatiebijeenkomst en met een vragenlijst. Ook hebben we een klankbordgroep met belanghebbenden opgericht. Samen met de klankborgroep hebben we een eerste ontwerp voor de herinrichting gemaakt. Dit ontwerp hebben we verder uitgewerkt. De uitvoering start eind 2022/begin 2023.

Het gaat vooral om de ruimte tussen de rijbaan en het Boterdiep. De Molenweg is een belangrijke verbinding tussen Koopcentrum de Scheve Toren en Winkelcentrum Veeno. Verder willen we het water meer ‘beleefbaar’ maken. Bij de herinrichting vervangen we ook de riolering aan de Molenweg. En we houden rekening met de busroute. In het ontwerp is veel aandacht voor:

  • vergroten kwaliteit van de omgeving
  • de oude kademuur
  • parkeren
  • groen

Meer informatie volgt binnenkort op: www.hethogeland.nl/centrumplanbedum.

Facebook TwitterLinkedin
­