Opheffing gemeenschappelijke regeling Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland maken als rechtsopvolger van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond, welke gemeente in de gemeenschappelijke regeling was aangewezen tot het bekendmaken van besluiten tot wijziging, toe- of uittreding en opheffing van de gemeenschappelijke regeling Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen, het volgende bekend.

De raad van de gemeente Eemsdelta heeft in zijn vergadering van 26 mei 2021 besloten besloten tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen. De raad van de gemeente Het Hogeland heeft in zijn vergadering van 30 juni 2021 dit besluit tot opheffing genomen.

De opheffing is voorzien per 1 januari 2022. De opheffing treedt in werking op de dag volgende op die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2022.

Winsum 25 maart 2022
Burgemeester en wethouder van de gemeente Het Hogeland

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris

Facebook TwitterLinkedin
­