Bouw jij mee aan Bedum ?

Overeenkomst Het Hogeland met Goud Wonen over versterking

Voor de uitvoering van de versterkingsoperatie van woningen in aaneengesloten gebieden heeft de gemeente Het Hogeland gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Hierbij wordt nauw samengewerkt met woningstichting Goud Wonen. De versterking van de woningen van Goud Wonen betekent meestal vervangende nieuwbouw op de plek van de huidige woningen. In samenhang met de sloop en nieuwbouw van deze woningen gaat de gemeente het openbaar gebied opnieuw inrichten. Om deze samenwerking vorm te geven worden de onderlinge afspraken, rollen en verplichtingen per project vastgelegd in een overeenkomst.

In Kantens worden 46 huurwoningen van Goud Wonen gesloopt. Omdat het gebied anders ingericht wordt, komen niet alle woningen weer op dezelfde plek terug. 40 huurwoningen worden in hetzelfde gebied teruggebouwd maar niet precies op dezelfde plek. De zes overige woningen worden op een andere locatie in Kantens teruggebouwd. Ook worden er in het dorp 20 koopwoningen gesloopt en opnieuw gebouwd.

Facebook TwitterLinkedin
Sint 2023Sint 2023
Black Friday 2023Black Friday 2023
GamesGames
­