Uitvoeringsplan inkomensondersteuning vastgesteld door het College van de gemeente Het Hogeland

Het college van de gemeente Het Hogeland heeft een uitvoeringsplan voor ondersteuning van Hogelandsters met een laag inkomen vastgesteld. Het plan geldt voor de jaren 2022 en 2023.

Met het plan streeft het college ernaar dat deze groep inwoners mee kunnen blijven doen in de samenleving Met de voortzetting van de Meedoen-Pas kunnen inwoners met een laag inkomen in de daluren gratis met het openbaar vervoer reizen binnen de provincie Groningen. Ook wil het college inwoners helpen bij het voorkomen van een te hoge energierekening. 

Gelijke kansen voor kinderen 

Het college vindt het belangrijk dat kinderen met ouders met weinig geld dezelfde kansen krijgen als andere kinderen. Te weinig geld mag geen reden zijn om niet mee te doen. Daarom kunnen deze kinderen ook in 2022 en 2023 gebruik maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld. Dit fonds en de stichting helpen met het betalen van schoolspullen, sportkleding, lesgeld voor bijvoorbeeld de muziekles of het lid worden van een sportvereniging. 

Voldoende geld 

Het college wil inwoners meer op maat ondersteunen en zet in op preventie. Dit jaar wordt een besluit genomen over de wijze waarop inwoners met een laag inkomen die veel zorg nodig hebben beter ondersteund kunnen worden. Ook wordt er ingezet op de vroege signalering van schulden. Door het beëindigen van het Participatiefonds per medio 2022 verwacht het college voldoende geld te hebben om inwoners meer op maat te helpen en mee te laten doen. 

Gesprekken en onderzoeken

Het plan is tot stand gekomen na gesprekken met betrokken organisaties en de adviesraad Sociaal Domein. Ook is onderzocht hoe inwoners tot nu toe ondersteund werden en of ze de steun kregen die ze nodig hadden. Verder is bekeken hoe tevreden inwoners zijn over alle regelingen. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn gebruikt om het plan zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de vraag van inwoners. De resultaten van het inwonersonderzoek worden binnenkort bekend gemaakt.

Facebook TwitterLinkedin
­