Bouw jij mee aan Bedum ?

Geen blokkades maar eerlijk overleg - CGMV agrariërs en CCA

Opnieuw zijn snelwegen en opritten geblokkeerd met mest, hooibalen, afval en zelfs asbest. Met deze acties overtreedt een aantal boeren niet alleen de wet, zij zorgen ook voor gevaarlijke situaties. In een paar gevallen hebben die al geresulteerd in ongelukken.

CGMV agrariërs en CCA nemen afstand van deze manier van protesteren. Zij geloven dat alleen met goed overleg de impasse die nu is ontstaan te doorbreken, en roepen daarom de verantwoordelijke ministers op niet af te wachten maar in actie te komen. Als eerste zal een andere bemiddelaar moeten worden aangesteld. De aangewezen bemiddelaar Johan Remkes is naar hun mening niet de juiste persoon hiervoor.
Ten tweede dient de stikstofkaart van tafel te gaan. Er moet een nieuw plan komen waarin ook de industrie en het verkeer zijn meegenomen. Zo wordt meteen duidelijk dat het stikstofprobleem geen aangelegenheid is voor de boeren alleen, maar voor de hele samenleving.

KORT:
Demonstreren is een grondrecht. Maar juist daarom moet je er goed mee omgaan. Boeren die mest, hooi, afval en zelfs asbest op snelwegen gooien, overtreden de wet, gedragen zich onverantwoordelijk en doen uiteindelijk de zaak van de boeren geen goed.
CGMV agrariërs en CCA menen dat alleen met goed overleg een oplossing kan worden gevonden voor de problemen waar heel Nederland op dit moment voor staat. Overleg met een voor alle partijen acceptabele bemiddelaar, en met oog voor wat goed is voor de boer, voor de burger en voor de natuur.

 

Facebook TwitterLinkedin
Sint 2023Sint 2023
Black Friday 2023Black Friday 2023
GamesGames
­