Het grote verschil tussen MiFID en MiFID ii blootleggen. Bedumer lindenhaeghe. 

MiFID ii bevat een aantal sleutelelementen die bedoeld zijn om de werking van de financiële markten te verbeteren. Deze omvatten:

  • Vereisten inzake transparantie vóór en na de handel: Bedrijven moeten meer informatie verstrekken over de transacties die zij uitvoeren.
  • Systematische interne afhandeling: Dit is een nieuw concept waarbij ondernemingen hun eigen transacties moeten melden, wat de transparantie moet vergroten en de kans op marktmanipulatie moet verkleinen.
  • Beste uitvoering: Bedrijven moeten ervoor zorgen dat zij bij de uitvoering van transacties de best mogelijke resultaten voor hun cliënten behalen.
  • Inducements: Dit houdt in dat ondernemingen meer informatie moeten verstrekken over eventuele inducements die zij van derden ontvangen.
  • Georganiseerde handelsfaciliteiten: Dit houdt in dat ondernemingen over systemen moeten beschikken om ervoor te zorgen dat de markten eerlijk en ordelijk functioneren.
  • Algoritmische handel: Bedrijven moeten over systemen beschikken om ervoor te zorgen dat hun geautomatiseerde handelsactiviteiten aan de voorschriften voldoen. Hieronder lees je meer over de verschillen van MiFID en MiFID ii.

Hoe beïnvloedt MiFID ii de financiële dienstensector?

MiFID ii heeft een aanzienlijke impact op de financiële dienstensector. Het dwingt bedrijven hun bestaande systemen en processen te herzien en wijzigingen aan te brengen om ervoor te zorgen dat ze aan de voorschriften voldoen. Dit leidt tot hogere kosten voor bedrijven, omdat ze moeten investeren in nieuwe systemen en processen.

MiFID ii leidt ook tot meer transparantie op de markten, aangezien bedrijven meer informatie over hun transacties moeten verstrekken. Dit helpt marktmanipulatie te verminderen en ervoor te zorgen dat de markten op een eerlijke en ordelijke manier werken.

Bovendien leidt MiFID ii tot meer concurrentie op de markten, aangezien ondernemingen nu toegang hebben tot meer informatie over de transacties die zij uitvoeren. Dit helpt ervoor te zorgen dat beleggers de best mogelijke resultaten voor hun beleggingen krijgen.

Impact van MiFID ii op de markten

MiFID ii heeft een aanzienlijk effect op de markten, omdat het leidt tot meer transparantie en concurrentie. Het leidt ook tot hogere kosten voor ondernemingen, omdat zij moeten investeren in nieuwe systemen en processen om ervoor te zorgen dat zij aan de voorschriften voldoen.

Bovendien leidt MiFID ii tot meer toezicht op de markten, omdat bedrijven nu meer informatie over hun transacties moeten verstrekken. Dit helpt om marktmanipulatie te verminderen en ervoor te zorgen dat de markten op een eerlijke en ordelijke manier werken. Ga naar www.lindenhaeghe.nl voor meer informatie en advies.

 

Partner bijdrage

Facebook TwitterLinkedin

_

­