Ondernemersfonds Het Hogeland stap dichterbij

Het college heeft kennis genomen van de oprichtingsakte van de Stichting Ondernemersfonds Het Hogeland en de voorwaarden die van toepassing zijn op subsidies uit dit nieuwe fonds.

Ook is een convenant opgesteld om afspraken tussen gemeente Het Hogeland en onder meer het Ondernemersplatform Het Hogeland vast te leggen. Daarnaast is de jaarlijkse subsidie van gemeente Het Hogeland aan het fonds vastgesteld.

De nieuwe stichting is nodig om het Ondernemersfonds mogelijk te maken. Met het fonds kan het economisch klimaat in Het Hogeland versterkt worden door te investeren in gezamenlijke belangen van ondernemers. In april van dit jaar heeft de gemeenteraad steun uitgesproken voor dit initiatief.

“De impact voor ondernemend Het Hogeland is groot. Eindelijk krijgen de ondernemers een eigen budget voor en door ondernemers. We geven onze ondernemers zo de ruimte”, aldus wethouder Eltjo Dijkhuis.
Het Ondernemersfonds wordt betaald uit de onroerendezaakbelasting (OZB). Tot en met 2023 is jaarlijks ongeveer een half miljoen beschikbaar voor het fonds.

Inmiddels hebben leden van het Ondernemersplatform Het Hogeland de oprichtingsakte getekend. Daarmee is de stichting een feit. Tijdens de Promotiedagen in MartiniPlaza wordt ook het convenant ondertekend door ondernemersorganisaties en wethouder Eltjo Dijkhuis.

Facebook TwitterLinkedin
­