kerk zuidwolde

Cantatedienst: voorganger da H.E. de Boer mmv het Cantatecollectief "Ewiges Feuer" in de Middeleeuwse Kerk in Zuidwolde.

CANTATE BWV 24: ‘EIN UNGEFÄRBT GEMÜTE’.

Cantate BWV 24 is door Bach geschreven voor de vierde zondag na Trinitatis en voor het eerst uitgevoerd op 20 juni 1723. Het is de eerste cantate die Bach als cantor in Leipzig schreef.

De cantate sluit aan op de evangelielezing uit Lucas 6: 36-42, een deel van Jezus' ‘Bergrede’, waarin hij de principes voor een christelijke levenswandel uitlegt. De Gulden Regel die bij ons populair werd als het gezegde: 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat zo ook een ander niet'. 

Bach schrijft zijn BWV 24 voor het gebruikelijke instrumentale basisensemble, bestaande uit een continuo groep, strijkers en twee hoboïsten, die ook hun hobo d'amore gebruiken en vult dit (in de delen 3 en 6) aan met een ‘clarino' (zie afbeelding).

Aan de vocale bezetting van BWV 24 is interessant dat Bach hier, vrijwel voor het laatst, deelname van ripiënisten vraagt, tutti- of steunzangers die zo nu en dan (bijv. in koralen) de concertisten, die alle solo- en koorpartijen zingen, versterken. BWV 24 wordt in de jaren daarna uitgevoerd door een 4 stemmig koor, met medewerking van 4 solisten: sopraan, alt, tenor en bas.

Het Cantatecollectief “Ewiges Feuer” legt zich al meer dan 15 jaar toe op het verrijken van kerkdiensten met de cantates van Johann Sebastian Bach. Daar zijn er 200 van overgeleverd. Dit doen we vooral in de Noordelijke provincies. Daar komende deelnemers ook vandaan. Het liefst voeren we de cantates uit op of nabij de (zon)dagen waarvoor ze gemaakt zijn. Ze passen bij de volgens de Lutherse kerkkalender voorgeschreven schriftlezingen.
Het cantatecollectief bestaat uit een mix van professionele en goede amateurmusici en wordt voor een concrete gelegenheid samengesteld op wat er voor de desbetreffende cantate nodig is. Voor een cantate als BWV 24 bestaat het gezelschap uit ruim 30 mensen. Het is de bedoeling dat we hem uitvoeren met drie aanstormende talenten als solist: altus, tenor en bas. Hun namen staan op dit moment nog niet vast.

Toegang gratis. Collecte bij de uitgang

Facebook TwitterLinkedin
­