Einde shantykoor De Lopster Störmvogels

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 31 maart 2022 hebben wij helaas moeten constateren dat we te weinig koorleden meer hebben om het shantykoor op de been te houden. Geprobeerd is om nieuwe leden te werven (ook vrouwelijke leden) maar helaas is dit niet gelukt.

De afgelopen twee jaar heeft de Coronapandemie het koor geen goeds gedaan. Het ledenaantal was onvoldoende meer om kwalitatief een goed optreden te kunnen verzorgen. De vereniging had gehoopt om nog het 20-jarig bestaan te kunnen vieren in december maar helaas komt het niet zover.

Inmiddels zijn de geplande optredens allemaal afgezegd en zullen wij ons gaan beraden wat te doen met de aanwezige professionele apparatuur.

Wij willen iedereen bedanken die ons heeft gevolgd, de organisaties van de festivals waar we mochten optreden en wensen alle koren heel veel succes.

Met vriendelijke zeemansgroet namens alle leden van de Lopster Störmvogels.

Kees Mulder (secretaris)

Facebook TwitterLinkedin
­