Bouw jij mee aan Bedum?

Gemeentebelangen Bedum is diep geschokt door de negatieve houding van het college en alle reacties tijdens de raadsvergadering van 21 april jl. Zij probeerde een extra agendapunt te bespreken over de gevolgen van het stopzetten van de N361 en de enorme toename van het vrachtverkeer door de dorpskern van Bedum. “Er zijn nu nog maar twee ontsluitingsmogelijkheden voor alle vrachtverkeer over en die liggen ten zuiden en ten noorden van het spoor richting de Eemshavenweg” zei fractievoorzitter van GB Annemarie Heite. 

“Wij willen dat dit college zo snel mogelijk uitzoekt wat de consequenties zijn van het stopzetten van alle bouwwerkzaamheden dicht bij het spoor aan Plan Ter Laan 4 totdat de provincie klaar is met haar onderzoek naar de verkeersaantallen en de ontsluitingsmogelijkheden. Straks is er nog maar een mogelijkheid over en we weten niet of dat wel de beste, meest haalbare en betaalbare oplossing is. Met het wegvallen van de N361 en de enorme toename van het vrachtverkeer is alles in een ander perspectief komen te staan, daar moet dit college op anticiperen voordat het te laat is”, aldus Heite.

Geen steun
GB kreeg geen steun voor het op de agenda zetten van dit extra onderwerp. Met een motie wist ze het punt uiteindelijk toch bespreekbaar te maken. “Wij hebben op dit moment geen voorkeur voor welke variant dan ook, maar we vinden het onverantwoordelijk om maar door te bouwen zonder dat we weten wat daarvan de consequenties zijn voor de leefbaarheid en veiligheid van ons allemaal. We weten bijvoorbeeld niet of de noordelijke variant met een spoorwegtunnel wel betaalbaar is en hoeveel tijd deze ontsluitingsweg zou gaan kosten. Wij steken nu onze nek uit om deze discussie aan te zwengelen voordat het te laat is” aldus Heite.

Dom en onbetrouwbaar
De PvdA vond GB ontzettend dom omdat ze de kip met de gouden eieren zou proberen te slachten en het CDA sprak in termen van onbetrouwbaar. De CU stond met zijn oren te flapperen omdat GB de zuidelijke ontsluiting ook in verband bracht met de inrichting van het Gasfabriekterrein, maar Heite legde alle kritiek naast zich neer. “Onzin en typische struisvogelpolitiek. Denkt u nu werkelijk dat de burgers zich dit niet al lang hebben gerealiseerd? Wij krijgen dagelijks signalen van bezorgde burgers over dit onderwerp. Het leeft ontzettend in Bedum. We hebben in enkele weken 2100 handtekeningen gekregen. Dan is er maar een rol voor de overheid en dat is transparant zijn en de communicatie met je burgers aan gaan. Natuurlijk zou het uiteindelijk kunnen betekenen dat er een partiële wijziging op het bestemmingsplan van Plan Ter Laan 4 moet komen en dat geeft uiteraard onrust, maar wat is het alternatief? Doorgaan op de ingeslagen weg zonder rekening te houden met ingrijpend gewijzigde omstandigheden? Uit onze voorzichtige prognose blijkt dat er binnen enkele jaren 500 vrachtauto’s per dag door ons dorp denderen. Stel je voor dat we door zo snel mogelijk tot aan het spoor door te bouwen een snelle en betaalbare oplossing onmogelijk maken waardoor we nog jaren moeten wachten en uiteindelijk miljoenen extra moeten betalen?”

voordelen
Heite geeft aan overtuigd te zijn dat een ontsluitingsweg ten zuiden van het spoor hele grote voordelen voor de bewoners van Plan Ter Laan 4 kan hebben. “Door een verlaagde weg direct naast het spoor aan te leggen en gebruik te maken van een kleine, groene geluidswal is er geen geluidsoverlast meer van het spoor en is de weg niet eens zichtbaar. Maar hij ontsluit wel de hele woonwijk richting het station en het sportcomplex. Dat heeft hele positieve gevolgen voor alle verkeersstromen in ons dorp”, zegt Heite. Maar nogmaals, we willen die discussie straks pas voeren op basis van alle gegevens. Het enige dat we hebben bepleit is om nu het nog kan, geen mogelijkheden onmogelijk te maken. Door de reactie van dit college lijkt een betaalbare en snelle oplossing van de problemen verder weg dan ooit. Dat kan grote consequenties hebben voor de toekomst van de Domofabriek, de werkgelegenheid en de veiligheid en leefbaarheid van al onze inwoners” zegt Heite. “Het is wat ons betreft dan ook een zwarte dag voor Bedum.”

Facebook TwitterLinkedin
­