Bouw jij mee aan Bedum?

Rel rond Heite kost veel stemmen

Bedum 20 maart 2014 - CDA en ChristenUnie zijn de grote winnaars in Bedum.

Overal in het land waren het de lokalen die grote winst boekten. De landelijke voorspellingen gaven dit ook al enige tijd aan. Ook in Bedum was de verwachting at de lokale partij Gemeentebelangen Bedum zou groeien. Er werd campagne gevoerd met de slogan ''Durf te dromen!''. Er werd zelfs stiekem gedroomd en ook hardop gesproken over een meerderheid in de raad. De uitslag van gisteravond kwam bij GB dan ook als een mokerslag aan. In plaats van meer zetels daalt GB van 6 naar 4 zetels en wordt hiermee even groot als het CDA. Blijkbaar geldt ook in Bedum dat de meeste dromen bedrog zijn.

Maar waar ging het met mis met GB, want de partij had gisteren geschiedenis kunnen schrijven in Bedum. Onderstaande punten hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. Al vanaf het begin heeft GB het gevoel door de andere partijen niet serieus genomen te worden en draagt dat ook uit. De partij vindt dat ze buitengesloten wordt. Hierdoor lijkt de partij wantrouwig en achterdochtig te zijn geworden. In alles en iedereen die niet pro GB is, of een kritische noot plaatst, wordt een vijand gezien en vervolgens ook als zodanig benaderd. In de politiek is echter alles niet zo zwart wit. Natuurlijk heb je een vaste groep kiezers die je door dik en dun steunen, maar je hebt ook een hele grote groep die op het laatste moment beslissen waarop ze stemmen. Het gevoel dat ze bij een bepaalde partij hebben is bij de stemkeuze erg belangrijk. Het verongelijkte dat GB vier lang uitstraalde heeft een aantal kiezers kennelijk afgeschrikt.

De incidenten binnen de GB van afgelopen jaar hebben ook stemmen gekost. Elke ruzie of incident kost je stemmers, dat is een feit. Afhankelijk van hoe je als partij hiermee omgaat kan je er voor zorgen dat het verlies beperkt blijft. De beste oplossing is vaak om bij dit soort zaken kordaat en krachtig op te treden. Pak je verlies, ga verder en leg uit welke koers je vaart. GB heeft sinds de problemen met fractievoorzitter Annemarie Heite kiezers te lang in het onzekere gelaten over de toekomst van haar en van de partij. Verschillende bestuurswisselingen in de afgelopen 4 jaar droegen ook niet bij aan het beeld van de partij. Vier jaar geleden was GB als enige partij erg actief in de media en op het internet, ze hadden alle ruimte om hun standpunten breeduit te etaleren. Dit jaar hebben ze stevige concurrentie gekregen van o.a. het CDA, ChristenUnie en de VVD. Ook hadden dit jaar alle partijen in navolging op GB verschillende verkiezingsborden, spandoeken en vlaggen langs de wegen. Eén ding is zeker, GB heeft er voor gezorgd dat politiek weer leeft in Bedum. Met de borden langs de wegen neem je als partij wel een risico. De vraag is of dit stemmen oplevert of dat dit alleen maar stemmen kost. De borden van GB tussen Ellerhuizen en Bedum hebben voor veel discussie gezorgd, ook op de Social media. Je ziet het vaak, als iemand iets voor het eerst doet wordt het nog als ludiek gezien. Doe je het daarna nog eens dan gaan mensen zich eraan ergeren en schiet het zijn doel voorbij. Goed campagne voeren is niet makkelijk. De PvdA in Bedum bewees trouwens dat het zonder opzichtige toeters en bellen ook best kan. De partij verloor tegen de landelijke beeld in vrijwel niks en behoudt de drie zetels. Een andere reden dat GB geen 8 maar slechts 4 zetels heeft gehaald kan de niet Groningse manier van campagne voeren zijn. Op de radio, kranten en het internet werd voortdurend door GB verteld wat ze allemaal voor goeds hebben gedaan in Bedum. Misschien wel iets te vaak. Ook heeft meegespeeld dat de coalitie van CDA, PvdA en CU de afgelopen vier jaar een stabiele koers heeft gevaren. De gemeente is zonder kleerscheuren met een nuchter, realistisch, poespasloos beleid door een bewogen periode gekomen. De kiezer heeft dat gewaardeerd. GB heeft het afgelopen 4 jaar veel geleerd in de politieke arena. Met Martin Broekmans en Arpi Karapetian als de nieuwe boegbeelden van de partij gloort er hoop aan de horizon en krijgt GB over 4 jaar weer een nieuwe kans. Als er dan nog voor een raad van een zelfstandig Bedum kan worden gekozen. En dat is maar zeer de vraag.

Facebook TwitterLinkedin
­