Bestemmingsplan Munster fase 2 en 3 in Winsum vastgesteld

De gemeenteraad van de gemeente Het Hogeland heeft woensdag 18 mei het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor Munster fase 2 en 3 in Winsum definitief vastgesteld. Hiermee zijn het basisontwerp van de openbare ruimte en het verkavelingsplan duidelijk.

In het plan is de verkavelingsstructuur van het oude landschap terug te zien. Naar verwachting start de kaveluitgifte voor de tweede fase voor de komende zomervakantie. Dit najaar hoopt de gemeente vervolgens met een projectontwikkelaar een overeenkomst te sluiten voor het realiseren van projectmatige woningbouw. Het bouwrijp maken van fase 2 en 3 start in het vierde kwartaal van 2022.

Fase 2
Munster fase 2 bestaat uit drie eilanden, omsloten door brede watergangen. Het is groen, waterrijk en heeft een dorps karakter. In fase 2 is ruimte voor vijf sociale huurwoningen, 12 vrije kavels en 26 woningen die projectmatig gebouwd worden. Bij de vrije kavels gaan kopers zelf aan de slag om samen met een aannemer hun vrijstaande woning te realiseren. Hiervoor gelden randvoorwaarden. Deze zijn per kavel weergegeven op de website van de gemeente Het Hogeland.

Kaveluitgifte
De kavelverkoop van fase 2 begint naar verwachting eind juni 2022. In deze periode kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor een optie op een bouwkavel. Dit kan via het digitale inschrijfformulier op hethogeland.nl/munster. De verkoop van fase 3 start naar verwachting begin 2023. Het laatste nieuws over de inschrijving is te vinden op hethogeland.nl/munster, op de sociale media kanalen van de gemeente en in het gemeentenieuws.

Munster
In Munster fase 1, 2 en 3 komen in totaal ongeveer 150 woningen. Er is ruimte voor sociale huurwoningen, vrije kavels en koopwoningen in lagere en hogere prijsklassen. De bouw is opgedeeld in drie fasen, waarvan fase 1 inmiddels is gerealiseerd. De gemeente is gestart met de voorbereiding van het woonrijp maken van fase 1. Tijdens het woonrijp maken krijgt die fase de definitieve inrichting  als sfeervolle woonwijk waar het prettig leven is. 

Facebook TwitterLinkedin

_

­