Bouw jij mee aan Bedum?

Van 2019 naar 2020 - Samen houden we de jaarwisseling leuk

Wij hopen dat de jaarwisseling voor iedereen in de gemeente Het Hogeland plezierig en veilig verloopt. Houdt rekening met anderen, laat het een feest voor iedereen zijn!

U doet er goed aan uw losse zaken rondom uw huis binnen te zetten. Houdt u uw huisdieren zoveel mogelijk binnen en lijn honden buiten aan.

Ook de gemeente treft voorzorgsmaatregelen om schade aan eigendommen te voorkomen. Vernielingen kosten jaarlijks vele duizenden euro’s. Waar mogelijk wordt schade verhaald op de daders of hun ouders. Die kosten en moeite dragen we met z'n allen. Zonde! Houdt u daarom samen met ons de jaarwisseling leuk.

Meldt overlast of illegale activiteiten aan de politie. Belt u de politie via 0900-8844 (niet urgent). Het alarmnummer 112 is alleen voor echt dringende en heterdaad situaties dag en nacht bereikbaar.

Vuurwerk
Vuurwerk afsteken mag op 31 december 2019 vanaf 18.00 uur ’s avonds tot 1 januari 2020 om 02.00 uur s nachts. Wij vragen u om ierbij rekening te houden met uw omgeving. Gooi geen vuurwerk naar mensen en dieren. Steek geen vuurwerk af in de directe omgeving van verpleeghuizen. Volg bij het afsteken van uurwerk de gebruiksaanwijzing en hou voldoende afstand!

Carbidschieten
Carbidschieten is een oude traditie in onze regio. Het gbruik van een bus tot 1 liter is zonder ontheffing toegestaan van 31 december 2019 om 10.00 uur tot 1 januari 2020 om 02.00 uur.
Het gebruik van grotere (melk)bussen is alleen toegestaan met een ontheffing.
De regels voor carbidschieten vindt u op hethogeland.nl . Daar staan ook de verleende ontheffingen voor carbidschieten (bij de Bekendmakingen, rubriek Openbare orde en veiligheid).
Carbidschieten is een prachtige maar traditie. In de praktijk gebeuren er wel ongelukken. Die risico’s met zich meebrengt. Tips voor veilig carbidschieten vindt u op www.wieisdebock.nl.

Vreugdevuren
Een vuur stoken in de open lucht mag alleen met een ontheffing van de gemeente. De verleende ontheffingen voor vreugdevuren vindt u bij de Bekendmakingen op de website www.hethogeland.nl (rubriek Openbare orde en veiligheid). Deponeer op toegestanebrandstapels alleen kerstbomen en onbehandeld hout. Storten van ander afval is verboden en kan u een boete opleveren. Buiten het zandbed en/of de container(s) mag niet worden gebrand.

Ondervindt u overlast van mensen die zich niet aan de regels houden? Dan kunt u dit melden bij de politie via 0900-8844. Dit kan ook anoniem via 0800-7000 .

Straffen bij afsteken illegaal vuurwerk
Als de politie een dader met illegaal vuurwerk afsteken betrapt, is het mogelijk dat deze geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) krijgt of houdt. Dat houdt in dat heel veel banen niet meer mogelijk zijn. Verplicht stoppen met een stage behoort ook tot de risico’s.
Minderjarigen verwijst de politie door naar bureau Halt voor een alternatieve straf. De schade wordt verhaald op de daders of hun ouders. Dat geldt ook voor andere vernielingen.

 

Facebook TwitterLinkedin
­