Vergunningaanvragen en -besluiten gemeente Het Hogeland

VERGUNNINGAANVRAGEN

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor:

 • het plaatsen van zonnepanelen, Noorderkerkpad 5 in Warffum (23-7-2020)
 • het plaatsen van een overkapping, Ringoven 14 A in Winsum (23-7-2020)
 • het kappen van een populier, Hommesweg 1 in Oldenzijl (27-7-2020)
 • het bouwen van een overkapping, Ommelanderdrift 47 in Bedum (27-7-2020)
 • het plaatsen van een warmtepomp, Westlob 4 in Eemshaven (27-7-2020)
 • het herbouwen van een woning, Oude Dijk 5 in Den Andel 928-7-2020)
 • het bouwen van een woning, Winsumerweg 22 in Onderdendam (voorlopig) (28-7-2020)
 • het saneren van een tank, Kustweg 12 in Lauwersoog (28-7-2020)
 • het legaliseren van een aanbouw voor levensloop bestendig woning, Churchillweg 23 in Zoutkamp (28-7-2020)
 • het bouwen van een woning, Poelsnip 6 in Bedum (voorlopig) (29-7-2020)
 • het bouwen van een dak doorloop, Torenstraat 13 in Uithuizermeeden (29-7-2020)

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

 • het bouwen van een tuinhuis met veranda, De Duiker 6 in Sauwerd (23-7-2020)
 • het kappen van een es, nabij de Provincialeweg 34 in Wetsinge (23-7-2020)
 • het vervangen van een betonnen brug Wehestertil, Wehestertil en zuidelijke bocht Trekweg in Warfhuizen (24-7-2020)
 • het bouwen van een tuinhuis en het kappen van twee bomen (kers en walnoot), Noorderweg 1 in Zandeweer (24-7-2020)
 • het bouwen van een E-house, Middenweg 2 in Eemshaven (27-7-2020)
 • het bouwen van trafocellen, Middenweg 2 in Eemshaven (29-7-2020)
 • het bouwen van een subblok, Middenweg 2 in Eemshaven (29-7-2020)
 • het bouwen van een schuur met overkapping, Havendwarsweg 14 in Uithuizen (27-7-2020)
 • het plaatsen van een dakkapel, Gebr. Gootjesstraat 1 in Baflo (28-7-2020)
 • het vervangen van een terrasmuur, Hoofdstraat W 2 B in Winsum (28-7-2020)
 • het aardbevingsbestendig aanpassen van een woning, Wilgenbos 6 in Uithuizen (29-7-2020)
 • het veranderen van een bedrijf, Eppenhuizerweg 36 in Startenhuizen (27-7-2020)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat aan het einde vermeld.

VERLENGEN BESLISTERMIJN

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn verlengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor:

 • het bouwen van een steiger, Westerstraat 1 in Winsum (24-7-2020)
 • het uitbreiden van een woning, Noorderstraat 13 in Uithuizermeeden (23-7-2020)

De datum waarop het besluit is genomen staat tussen haakjes vermeld.

EVENEMENTENVERGUNNING

De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor:

 • het organiseren van een Buitenmarkt op 15 augustus van 10.00 tot 16.00 aan de Oostervalge 49 in Warffum (28-7-2020)
 • het organiseren van een markt/braderie op 19 september van 10.00 tot 20.00 in het Centrum van Uithuizen (28-7-2020)
 • het organiseren van een buurtbarbecue op 15 augustus 2020 van 15.00 tot 24.00 aan de Groot-Hofstraat in Warffum (30-7-2020)

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Facebook TwitterLinkedin
­