Bouw jij mee aan Bedum?

In Memoriam – Jan Bos

Op 5 augustus is de markante Bedumer Jan Bos op 83 jarige leeftijd plotseling overleden. Hij was de grondlegger van Bos Agra-Service, een agrarische dienstverlener in het transporteren en verspreiden van vloeibare meststoffen. Het bedrijf dat hij tot 1997 leidde en nu door zijn zoon Hans Bos.

Jan Bos ontwikkelde zich daarna als dichter van vooral grunneger gedichten die in diverse bladen en regionale kranten werden gepubliceerd. In 2015 verscheen de dichtbundel Genoat. Daarnaast verscheen er in 2018 in eigen beheer Tiggeljong, een historische roman over sociale armoede, werk en huisvesting in de periode 1860-1890, gebaseerd op werkelijke verhalen. Vele jaren heeft hij met vooral historische verenigingen in Groningen, Drenthe en Overijssel informatie ingewonnen. Alles wat deze periode kenmerkt komt in zijn verhaal tot leven: de hongerwinters, de stakingen, de crises, de armenhuizen en de mechanisatie. Naast de uitgave in de verschillende dialecten is er onlangs een nederlandse vertaling uitgekomen bij Noordproof in Bedum.

In Memoriam – Jan Bos
Jan Bos met Kryszof Groen (2020)

Velen zullen zich Jan Bos ook nog wel herinneren als een soort luis in de pels van de gemeente Bedum destijds. Bij de revitaliseringsplannen van het oude centrum was hij soms net iets slagvaardiger dan de gemeente met het aankopen van panden. Deze strijd kwam onder andere voort omdat de gemeente alle winkelcentra in Bedum bij elkaar wilde hebben, terwijl Bos juist had geïnventariseerd in het Aldi-complex achter zijn woning. Gelukkig zag de gemeente uiteindelijk in dat hun plannen kansloos waren. Hij was ook nauw betrokken bij de oprichting van de politieke partij GemeenteBelangen Bedum.

Ook was de heer Bos een groot pleitbezorger van een rondweg voor de vrachtwagens van en naar de Friesland Campina melkfabriek.  Het is alleen een ontsluitingsweg geworden, waarvan hij de voltooiing van deze weg niet meer mag meemaken. Na de renovatie van de drukke Stationsweg was het zebrapad verdwenen ! Samen met dorpsbelangen APB Bedum werd er toen een handtekeningenactie gestart voor herstel van een zebrapad. Tijdens bezoek van de toenmalige CdK Max van den Berg werd er door hem een wandeling gemaakt over een provisorische zebrapad welke Jan had aangelegd!

Jan Bos was ook tegen de gemeentelijke herindeling. Hij sprak daar zelfs over in een vergadering van de Provinciale Staten van Groningen: ‘Als de herindelingsplannen er door u worden doorgedrukt dan zullen ook wij een keuze moeten maken. Gedwongen, dat wel’.

Een onderwerp waar hij liever niet over sprak, maar wat hier zeker genoemd moet worden is dat hij al enkele jaren  groentes kweekte voor de Voedselbank Winsum.  Een paar dagen geleden sprak ik nog met Jan en hadden we het hier hierover. Geen publiciteit hoor "Proat er maar nait over..."   Hieruit blijkt nog eens zijn sociale kant.

 

Facebook TwitterLinkedin
­