Lepra collecte 2022 afgelast

Indien u de leprastichting toch wil steunen dan kan dat altijd nog

GIRONUMMER 50500 T.N.V. LEPRASTICHTING – KRING - GRONINGEN

In verband met het corona virus gaat de Lepra collecte van de Leprastichting die gehouden zou worden van :

17 tot 29 Januari 2022 niet door.

Het spijt ons natuurlijk in het bijzonder.
Hopelijk volgend jaar wel weer!?

Daarvoor vragen wij nog collectanten voor verschillende straten en dorpen.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het bestuur /coördinator Kring Groningen van de Leprastichting,

Bieuwko Pruis, Bedum
Mobielnummer : 06 81837140

Facebook TwitterLinkedin
­