Bouw jij mee aan Bedum ?

Lepra Collecte 2023

Op zondag 28 januari was het Wereld Lepra Dag.

Daarom werd van 16 tot 28 januari 2023 de jaarlijkse lepra collecte voor de Lepra stichting gehouden.

Dit laat de volgende resultaten zien:
Bedum € 818,76 , Adorp e.o. € 233,36 en Uithuizen € 512,51.

Ook laat het zien dat dit jaar per collectant meer is opgebracht dan voorgaande jaren. Fantastisch. Heel veel dank!

Helaas moesten een aantal collectanten afhaken door ziekte of anderszins. Wij zoeken dan ook collectanten die graag in januari 2024 mee willen doen.

De Leprastichting zet zich in voor een wereld zonder lepra. Nog steeds krijgen jaarlijks 200.000 mensen wereldwijd de diagnose lepra. En leven miljoenen mensen met de ernstige gevolgen van lepra door discriminatie en uitsluiting. Onnodig, want bij tijdige opsporing en behandeling is verdere besmetting te voorkomen. Naast hulpverlening financiert de Leprastichting wetenschappelijk onderzoek om gebleken effectieve behandelmethodes wereldwijd te kunnen inzetten.
Met uw hulp worden mooie resultaten geboekt!

Voor meer informatie, bezoek de site van de Leprastichting: www.leprastichting.nl.

Voor meer inlichtingen en opgave voor de collecte, neem dan contact op met Bieuwko via telefoonnummer 06 – 81837140.

Bij voorbaat vriendelijk dank.

Facebook TwitterLinkedin
Sint 2023Sint 2023
Black Friday 2023Black Friday 2023
GamesGames
­