Bouw jij mee aan Bedum?

logo provincie groningen kleur

Ben je ondernemer in het aardbevingsgebied en zit je in een schade- of versterkingstraject? Dan kun je nu gratis hulp en advies krijgen van 2 mkb-consulenten van de provincie Groningen. Ook kun je maximaal € 10.000 krijgen om hulp van andere deskundigen te kunnen gebruiken.

Meer weten?

Kijk bij de provincie Groningen voor alle informatie en om aan te vragen.

Advies van mkb-consulenten

Veel bedrijven zitten door schade- of versterkingstrajecten in ingewikkelde situaties met meerdere organisaties. De mkb-consulenten helpen bij het administratieve proces van schade of versterking. Ze geven advies als die processen invloed hebben op de werking van het bedrijf. Ze helpen ondernemers oplossingen te vinden. Ze doen dat gratis en zolang het nodig is.

Maximaal € 10.000 voor deskundige hulp

Ondernemers kunnen maximaal € 10.000 subsidie aanvragen voor deskundige hulp. Denk aan extra juridische, planologische, bedrijfskundige of psychologische kennis of hulp. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een taxatie, milieutechnisch onderzoek of een planologische inpassing. Ook kun je bedrijfskundig of juridisch advies krijgen bij investeringen of een overname. In 2024 is in totaal 1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor ondernemers. 

Over het Mkb-programma

Het mkb-programma wordt betaald door het Rijk. Het programma is gericht op ondersteuning bij schade en herstel, maar ook op toekomstperspectief. Naast deze ondersteuning is het ondernemersloket GroBusiness beschikbaar. Hier kunnen ondernemers terecht voor vraagstukken over bedrijfsvoering, zoals digitalisering, vernieuwing en internationalisering. 

Facebook TwitterLinkedin
­