Bouw jij mee aan Bedum?

alarm ellerhuizerbrug blijft dicht bedum ellerhuizen boterdiep

Begin 2020 stagneerde de scheepvaart door het Boterdiep, tussen Onderdendam en het Van Starkenborghkanaal. De Ellerhuizerbrug, in de provinciale weg N994, precies halverwege Bedum en Zuidwolde, ging niet meer omhoog, de brug was weer eens “stuk”.

Het bleek dat de brughoofden ietwat naar elkaar toe zakten, waardoor men het niet meer verantwoord vond de brug te openen voor de scheepvaart.

Er werd gezocht naar een oplossing. Het duurde lang, maar uiteindelijk werd besloten de brug, die een Rijksmonument is en dus niet vervangen mag worden, in zijn geheel te verwijderen en compleet te reviseren. Met alle ruimte om dan de brughoofden goed aan te pakken, want er werd een noodbrug gelegd voor het wegverkeer.

Eind augustus 2022, ruim 2 jaar na het sluiten van de brug dus, werd eindelijk gestart met de bouw van de noodbrug. Eind april, begin mei 2023 was de planning dat de Ellerhuizerbrug weer klaar zou zijn en de boten er eindelijk weer door zouden kunnen! Let wel, dan was de brug 3 jaar dicht geweest voor de scheepvaart…

Echter, begin maart 2023, na 3 jaar, kreeg een aanwonende van het Boterdiep een belletje van de provincie: “als uw woonboot nog voor onderhoud naar de werf moet, wilt u dan contact met ons opnemen, want dan moet de Ellerhuizerbrug in een speciale procedure voor u geopend worden. Wegens gebrek aan electronische onderdelen blijft de brug namelijk nog een jaar langer dicht…”

Wat??

Waarom??

En waarom weet de scheepvaart dit nog niet?? En de rest van de betrokkenen, zoals aanwonenden?

Dat er geen onderdeel/onderdelen verkrijgbaar zijn, is dubieus. Het electronische gedeelte van de oude brug was niet stuk, dus kan dat er misschien tijdelijk weer in? Of zijn er ergens misschien tweedehands onderdelen te krijgen die tijdelijk kunnen helpen? En is er wel over de hele wereld gezocht naar de nieuwe onderdelen? 

En waarom wordt er gelijk maar gerekend met een heel jaar vertraging??

Want, provincie, realiseer je dat er nu al drie jaar, en als het fout gaat misschien wel 4 jaar lang, geen doorgaande scheepvaart mogelijk is geweest tussen Onderdendam en Groningen!

Het Boterdiep staat in een landelijk infra-recreatieplan als belangrijke vaarroute. Maar het is dood katoen op dit traject, al drie jaar lang. Doorvaart is niet meer mogelijk, dus de dorpen Bedum en Zuidwolde blijven ook al zo lang verstoken van de gezellige doorvaart van kleine tot grote boten. Dit is niet goed voor het leefklimaat en de bedrijvigheid in de dorpen. Dit is niet goed voor het toerisme. Dit is niet goed voor eigenaren van boten.

En hoe staat het na zo’n lange tijd met de diepte van het vaarwater? Te lang al heeft alles kunnen bezinken op het traject. Er zal een grote baggertrek nodig zijn om de dieptes weer op peil te brengen.

Het is in de hele provincie natuurlijk niet best gesteld met de bruggen: Paddepoelsterbrug, Korrewegbrug, de bruggen in de Pekela’s, de nieuwe brug bij Aduard, probleem stapelt zich op probleem. 

Maar mijns inziens ligt hier de kans voor de provincie om te laten zien dat het ook anders kan: zorg dat er dit vaarseizoen 2023 weer gevaren kan worden over het Boterdiep, door de geopende Ellerhuizerbrug, en dus ook door de mooie dorpen Bedum en Zuidwolde!

Naam bij de redactie bekend.

Facebook TwitterLinkedin
­