Bouw jij mee aan Bedum ?

Provincie Groningen verzaakt en wil geen geld steken in renovatie monumentale brug Ellerhuizen.

Verwaarloosde monumentale brug Ellerhuizen zal voorlopig niet worden gerenoveerd 

Na een aanrijding van de monumentale brug in Ellerhuizen in juli 2020 was de brug voor scheepvaartverkeer voorlopig gesloten. En uit het Provinciehuis horen we dat een renovatie van de brug er voorlopig niet in zit. De beschikbare 1 miljoen die de Provinciale Staten in 2019 hebben toegezegd is lang niet voldoende om de renovatie uit te voeren.  Na nader onderzoek is gebleken dat het wel eens op 3 miljoen kan uitkomen! En dat is voor de Provincie een te grote hobbel!

De staat van de monumentale uit 1928 stammende Ellerhuizerbrug over het Boterdiep, gelegen in de N994 (Zuidwolde - Bedum) vraagt al veel langer aandacht. Zo is bij onderzoek in 2010 vastgesteld dat de fundering van deze ophaalbrug in een slechte staat verkeert en dat er sprake is van softrot van de houten funderingspalen. Dit heeft er daarna toe geleid dat eerste maatregelen zijn getroffen om de landhoofden te stabiliseren. Maar na 11 jaar mag je gerust zeggen dat de Provincie heeft verzaakt, de brug had al lang gerenoveerd moeten zijn.

In 2019 is er opnieuw onderzoek verricht naar de staat van de Ellerhuizerbrug. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het bewegingswerk, de draaipunten van het val, de balansdraaipunten niet aan de normen voldoen. In de huidige staat is het niet gegarandeerd dat de draaipunten het val kunnen dragen. Dit kan een onveilige situatie opleveren voor het vaarwegverkeer. Verder is gebleken dat de houten fundering weliswaar aan de veiligheidsnormen voldoet, maar dat er wel sprake is van voortschrijdende aantasting van het hout. Dit kan mogelijk ook weer effect hebben op de werking van de bovenbouw van de brug.  Omdat het een rijksmonument is geldt voor de brug een onderhoudsplicht op voorwaarden van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De brug is te smal voor het hedendaagse verkeer, maar omdat de uit 1928 stammende brug een rijksmonument is mag het wegdek niet verbreed of aangepast worden.  Door de vernieuwing van de brug, wordt aan de onderhoudsplicht van de provincie voldaan en zal de gebruikszekerheid en de veiligheid van de Ellerhuizerbrug voor lange tijd gegarandeerd kunnen worden.

Maar helaas , volgens de woordvoerder van de provincie Groningen is het opknappen van de monumentale brug zo duur , dat men ook kijkt naar alternatieven. Dat zou ook kunnen betekenen dat er sluiting van recreatievaart volgt.
En dat valt de Federatie van Watersportvereniging Noord Groningen rauw op het dak ! Dat zou absoluut een ramp zijn voor de bootjesvaarders die een rondje Het Hogeland willen varen! En uit betrouwbare bron hebben we begrepen dat de Federatie van Watersportvereniging Noord Groningen  inmiddels  5 brieven richting de provincie (gedeputeerde Wulfse) zijn gegaan. Deze brieven zullen binnenkort in Gedeputeerde Staten worden behandeld. Verder heeft de Federatie aan de gemeente Het Hogeland gevraagd om ook richting de gedeputeerde actie te ondernemen en  daarnaast zal  het (landelijke) Watersportverbond zich hier ook in mengen.

Kennelijk heeft de provincie Groningen een groot probleem met bruggen. Denk daarbij ook aan de Paddepoelsterbrug , die ook al enige jaren wacht op herstel!

 

Facebook TwitterLinkedin
­