Bouw jij mee aan Bedum?

Vanmorgen heeft de Statenfractie van het CDA Groningen bijgevoegde schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. 

Statenfractie CDA Groningen stelt schriftelijke vragen over restauratie Ellerhuizerbrug 

College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 
 
Groningen 1 maart 2021 
 
Betreft: Restauratie Ellerhuizerbrug over boterdiep tussen Bedum en Zuidwolde
 
Geacht college,
 
Recent berichtte het Dagblad van het Noorden over de restauratie van de Ellerhuizerbrug . In het betreffende artikel werd opgetekend dat de in 2019 door de Provinciale Staten vrijgemaakte middelen bij nader inzien tekortschieten om de brug voldoende op te knappen. In de Statencommissie van 30 oktober 2019 heeft de Statenfractie van het CDA reeds naar voren gebracht hoezeer wij de monumentale waarde koesteren maar niet minder belangrijk dat wij vooral ook hechten aan het goed functioneren van deze monumentale brug. 
 
In dat licht en gezien de mogelijke negatieve effecten die dit heeft op de recreatievaart aan de vooravond van het ‘vaarseizoen’ brengt dit de Statenfractie van het CDA tot de volgende vragen:

  • Kunt u Provinciale Staten informeren over de ontstane situatie en wat de consequenties zijn? 
  • Welke alternatieven voor restauratie van de brug overweegt uw college? 
  • Zou uw college de Staten op zo´n kort mogelijke termijn over de vervolgstappen willen informeren? 
  • Is het mogelijk de Ellerhuizerbrug op een veilige manier operabel te krijgen voor aanvang van het komende ‘vaarseizoen’? Zo niet waarom niet en wanneer dan wel?

 

In afwachting van uw reactie. Met hartelijke groet, 
 
Namens de CDA Statenfractie, 

Ria Horenga

 

 

Facebook TwitterLinkedin
­