Bouw jij mee aan Bedum ?

Brug te smal geworden voor het hedendaagse verkeer.

Monumentale brug Ellerhuizen opnieuw geraakt door een auto

De monumentale brug in Ellerhuizen was zaterdagmiddag weer de dupe van een aanrijding. De Groningerweg was vanaf de rotonde bij de Waldadrift richting Groningen helemaal afgesloten.

Met het extra drukke verkeer, vanwege de omrijdingsroute vanwege afsluiting N361 bij Winsum, was er dan ook een toename van het verkeer die nu wederom werd omgeleid via de Noordwolderweg.

Uit informatie ter plekke van de mensen van de provincie bleek dat de botsing van de auto met de brug een vitaal onderdeel heeft geraakt. Waardoor opnieuw een lange tijd de brug niet geopend kan worden voor het scheepvaartverkeer.

Enkele weken geleden was er een aanrijding waarbij de slagboom totaal vernield werd. Toen was er ook al een afsluiting en kon de brug niet geopend worden voor het scheepvaartverkeer!

Er gaat dagelijks heel wat verkeer over de oude krappe brug. De gevaarlijke opstaande randen hebben al menigeen een lekke band bezorgd. De brug is te smal voor het hedendaagse verkeer, maar omdat de uit 1928 stammende brug een rijksmonument is mag het wegdek niet verbreed of aangepast worden.
De staat van de monumentale uit 1928 stammende Ellerhuizerbrug over het Boterdiep, gelegen in de N994 (Zuidwolde - Bedum) vraagt al veel langer aandacht.
 
Zo is bij onderzoek in 2010 vastgesteld dat de fundering van deze ophaalbrug in een slechte staat verkeert en dat er sprake is van softrot van de houten funderingspalen. Dit heeft er daarna toe geleid dat eerste maatregelen zijn getroffen om de landhoofden te stabiliseren.

In 2019 is er opnieuw onderzoek verricht naar de staat van de Ellerhuizerbrug. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het bewegingswerk, de draaipunten van het val, de balansdraaipunten niet aan de normen voldoen. In de huidige staat is het niet gegarandeerd dat de draaipunten het val kunnen dragen. Dit kan een onveilige situatie opleveren voor het vaarwegverkeer. Verder is gebleken dat de houten fundering weliswaar aan de veiligheidsnormen voldoet, maar dat er wel sprake is van voortschrijdende aantasting van het hout. Dit kan mogelijk ook weer effect hebben op de werking van de bovenbouw van de brug.  Omdat de veiligheid en gebruikszekerheid van de brug steeds verder afnemen is er besloten om te starten met de voorbereidingen voor het vernieuwen van de Ellerhuizerbrug zodat de werkzaamheden eind 2020 kunnen worden gerealiseerd.

Omdat het een rijksmonument is geldt voor de brug een onderhoudsplicht op voorwaarden van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Door de vernieuwing van de brug, wordt aan de onderhoudsplicht van de provincie voldaan en zal de gebruikszekerheid en de veiligheid van de Ellerhuizerbrug voor lange tijd gegarandeerd kunnen worden.
Met deze opknapbeurt is bijna 1 miljoen euro gemoeid. De staten heeft de voordracht goedgekeurd.

De vernieuwing zal worden uitgevoerd na het vaarseizoen in de vierde kwartaal van 2020.

Hierbij de hele voordracht aan de leden van de Provinciale Staten.

(foto APB Bedum)

 

Facebook TwitterLinkedin
­