Bouw jij mee aan Bedum ?

Ellerhuizerbrug krijgt grote opknapbeurt

De staat van de monumentale uit 1928 stammende Ellerhuizerbrug over het Boterdiep, gelegen in de N994 (Zuidwolde - Bedum) vraagt al langere tijd aandacht. Zo is bij onderzoek in 2010 vastgesteld dat de fundering van deze ophaalbrug in een slechte staat verkeert en dat er sprake is van softrot van de houten funderingspalen. Dit heeft er daarna toe geleid dat eerste maatregelen zijn getroffen om de landhoofden te stabiliseren.

Er gaat dagelijks heel wat verkeer over de oude krappe brug. De gevaarlijke opstaande randen hebben al menigeen een lekke band bezorgd. De brug is te smal voor het hedendaagse verkeer, maar omdat de uit 1928 stammende brug een rijksmonument is mag het wegdek niet verbreed of aangepast worden.

Dit voorjaar is er opnieuw onderzoek verricht naar de staat van de Ellerhuizerbrug. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het bewegingswerk, de draaipunten van het val, de balansdraaipunten niet aan de normen voldoen. In de huidige staat is het niet gegarandeerd dat de draaipunten het val kunnen dragen. Dit kan een onveilige situatie opleveren voor het vaarwegverkeer. Verder is gebleken dat de houten fundering weliswaar aan de veiligheidsnormen voldoet, maar dat er wel sprake is van voortschrijdende aantasting van het hout. Dit kan mogelijk ook weer effect hebben op de werking van de bovenbouw van de brug.  Omdat de veiligheid en gebruikszekerheid van de brug steeds verder afnemen is er besloten om te starten met de voorbereidingen voor het vernieuwen van de Ellerhuizerbrug zodat de werkzaamheden eind 2020 kunnen worden gerealiseerd.

Omdat het een rijksmonument is geldt voor de brug een onderhoudsplicht op voorwaarden van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  Door de vernieuwing van de brug, wordt aan de onderhoudsplicht van de provincie voldaan en zal de gebruikszekerheid en de veiligheid van de Ellerhuizerbrug voor lange tijd gegarandeerd kunnen worden.

Hierbij de hele voordracht aan de leden van de Provinciale Staten.  Met deze opknapbeurt is bijna 1 miljoen euro gemoeid. De vernieuwing zal worden uitgevoerd na het vaarseizoen in de vierde kwartaal van 2020.

Klik hier voor de hele voordracht (pdf bestand).

 

Facebook TwitterLinkedin
­