Bouw jij mee aan Bedum ?

luchtfoto bedum molenweg

De Molenweg is een belangrijke verbinding tussen Koopcentrum de Scheve Toren en het centrum en Winkelcentrum Veeno. Bovendien is er een belangrijke busverbinding over de Molenweg.  Daarnaast is de Molenweg een belangrijke schakel in het verkeer tussen Oost Bedum en West Bedum.

Boterdiep z..z. is voor velen ook een sluiproute om van het ene deel van het dorp naar het andere deel te komen. Dan hoef je geen gebruik te maken van de beide bruggen.

Schets beweegtuin Molenweg Bedum

Op 12 juli jl. werd door de gemeente Het Hogeland een presentatie gegeven van de plannen voor een renovatie van de Molenweg en Boterdiep z.z. De presentatie van de plannen, die ondersteunt werd door een film-impressie , waren vooraf voorgelegd aan enkele organisaties ter info. Waaronder de Bedrijvenvereniging en ook de toeristische organisatie Waddenland is geïnformeerd, terwijl er in Bedum een VVV Het Hogeland Bedum is gevestigd en niet werd geïnformeerd.  Een afgevaardigde vanuit de VVV Het Hogeland Bedum was wel deelnemer aan de werkgroep van ondernemers en buurtbewoners. Die zijn meer dan een jaar bezig geweest om plannen op te stellen voor de renovatie. Deze plannen zijn uiteindelijk aan de gemeente overhandigd. Maar helaas kon je weinig terugvinden in de op de 12de juli gepresenteerde plannen. De aanwezigen onder leiding van de heer Jan Brouwer van Hashkoning/DHV werden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Vragen over het plan konden beantwoord worden, maar vragen buiten het plan bleven liggen. Zoals de vraag waarom wordt niet eerst Boterdiep w.z. afgewerkt. Het afwerken ligt al bijna een jaar stil. Wanneer komt dit landweggetje klaar? En dan wel beginnen met de Molenweg? Inrichting van de Molenweg zal autoluw worden. Met aan de waterkant een wandelpad, gelegenheid voor fitness en recreëren en zwemmen. Daarnaast een gedeelte voor aanleg van bootjes. Maar niet aangegeven waar de grotere plezierboten moeten aanleggen.  De ruimte voor de bushalte zal verdwijnen en daar zal een soort zithoek onder een tentdoek komen. Lijkt mooi , maar een vraag uit de zaal waarom er geen bushalte meer is werd niet beantwoord. Zoals ook de vraag waarom is in het plan niet een hoogholtje opgenomen zoals de werkgroep had voorgesteld?

Uitvoerig werd uitgelegd over de mogelijkheden om het pand van Dijk , makelaar en verzekeringen te slopen en daar een ruime rotonde neer te leggen. Maar dat is terzijde gelegd vanwege de kosten.

Op de website van de gemeente Het Hogeland wordt het project beschreven. Daarin staat vermeld : "  Met de input van de bewoners en ondernemers hebben we een schetsontwerp gemaakt. Dit ontwerp hebben we op 12 juli 2022 met inwoners en andere geïnteresseerden besproken.

Bij de herinrichting is aandacht voor:

  • Verbinden van Koopcentrum de Scheve Toren met Winkelcentrum Veeno.
  • Positieve gezondheid: het gebied nodigt uit tot bewegen, verblijven en ontmoeten.
    • Bewegen: wandelen over de paden, de steiger en in de beweegtuin
    • Ontmoeten en verblijven: bijvoorbeeld op de pleintjes en op de drijvende steiger
  • Versterken van beleving en gebruik van het water en het Boterdiep.
  • Versterken en beter zichtbaar maken van de gedeeltelijk nog aanwezige historische kademuur.
  • Meer groen planten.

Nou op 12 juli werd het plan gepresenteerd en maar op enkele vragen besproken. Vooral over de inspraak aan de herinrichting en verbetering van Boterdiep z.z. waren de aanwezige buurtbewoners verbaast dat er met hen totaal geen overleg heeft plaats gevonden. Enkele bewoners hebben dan ook het voornemen om de plannen kritisch te begeleiden. Vooral de inrichting van de oever aan Boterdiep z.z. roept vragen op. De gemeente schrijft hierover:  "  Duurzaamheid vraagt om anders te denken. Zo vervangen we de betonnen oeverplanken niet zomaar door nieuwe. We hebben gekeken hoe de damplanken die er nu zitten nog een tijdje mee kunnen. Daarvoor hebben we onderzoek laten doen. Ook hebben we overleg gehad met het waterschap Noorderzijlvest. Zo hebben we een duurzame oplossing gevonden. Door klei aan de voorkant van de damplanken te plaatsen worden de oeverplanken gesteund. Bovendien ontstaat er zo een natuurvriendelijke oever. Daardoor kunnen er meer verschillende soorten planten en dieren leven. Bij de bruggen is het Boterdiep te smal om dit te doen. Daarom versterkt de gemeente daar de  betonplanken."

Schets beweegtuin steiger en pleintje Molenweg Bedum

Daar maken de bewoners zich nu zorgen over . Klei aan de voorkant van de damplanken in water zorgt voor problemen. Dan spreek je over afkalving. Het groene talud dat door moet lopen onder water aan Boterdiep z. z., mooi op de tekening maar hoe doe je dit en krijg je dit goed in beheer/onderhoud. Hoe lang blijft die klei/grond onder het water liggen en vloeit dat niet uit naar het midden?  Nu lukt het al niet het groen in bedwang te houden van het talud aan z.z.  Is dit werkelijk een steun voor de huidige oude damwand?

Buurtbewoners spreken de wens uit dat er samen met hen zal worden overlegd om tot een juiste beslissing te komen. En dat bij het vervolg ook de werkgroep van de Molenweg er bij betrokken blijft.

Facebook TwitterLinkedin
Sint 2023Sint 2023
Black Friday 2023Black Friday 2023
GamesGames
­