Bouw jij mee aan Bedum ?

Multifunctionele accommodatie MFA Bedum grote stap dichterbij

De multifunctionele accommodatie (MFA) op het sportpark van Bedum, lijkt dichterbij dan ooit. Gemeente Het Hogeland, Stichting Ontwikkeling MFA Bedum en voetbalvereniging SV Bedum hebben een gezamenlijk akkoord bereikt. De drie partijen zijn het onder andere eens over wie verantwoordelijk is voor welk deel van de investering in de MFA.

Persbericht Stichting Ontwikkeling MFA Bedum 

BEDUM – SV Bedum en Stichting Ontwikkeling MFA Bedum zijn blij dat de multifunctionele accommodatie op het sportpark van Bedum eindelijk in een stroomversnelling lijkt te komen, zegt Gert-Jan Hageman, voorzitter van de stichting. Sinds 2016 is de stichting met de gemeente in gesprek over de realisatie van een MFA in Bedum. SV Bedum heeft zich nu officieel als partner aangesloten.

De MFA moet een plek worden voor alle Bedumers en een plek waar verschillende functies als sport, ontmoeting, (paramedische) zorg, dagbesteding en participatie samenkomen.

Multifunctionele accommodatie MFA Bedum grote stap dichterbij 

Een eerste haalbaarheidsonderzoek werd begin 2018 al uitgevoerd. In mei 2019 kende de provincie Groningen een subsidie van 350.000 euro aan het project toe. Gemeente Het Hogeland omarmde het plan in haar collegeprogramma 2019-2022 en reserveerde een bedrag van 1,5 miljoen voor de MFA in haar begroting voor 2021.

Duidelijkheid over verantwoordelijkheden
Nu zijn stichting, vereniging en gemeente overeengekomen wie verantwoordelijk is voor welk deel van de benodigde investeringen. Hageman: ,,Na de gemeentelijke herindeling moest gemeente Het Hogeland diverse beleidsvraagstukken onderzoeken. Nu daar duidelijkheid over is hebben we de randvoorwaarden en uitgangspunten concreet om het plan gezamenlijk verder uit te werken. De gemeente is verantwoordelijk voor het sportdeel: kleedkamers en sporttechnische voorzieningen, minimaal één extra kunstgrasveld, en voor de herinrichting rondom het sportpark. De bedoeling is dat SV Bedum investeert in de kantine en multifunctionele ruimtes. Als stichting nemen wij het voortouw in de maatschappelijke en commerciële invulling van de MFA”.

Multifunctionele accommodatie MFA Bedum grote stap dichterbij 

Brede maatschappelijke functie
Ten opzichte van het oorspronkelijke plan voor de MFA is één uitgangspunt wezenlijk gewijzigd. Gemeente Het Hogeland wil niet investeren in de dorpshuisfunctie van de MFA. Zij ziet een dorpshuis in Bedum liever in het centrum van het dorp. Toch zien de stichting en SV Bedum kansen in een brede maatschappelijke functie van de MFA. De gesprekken daarover met diverse partijen zijn weer opgepakt. Onder andere ’s Heeren Loo, De Golden Raand, een sportschool, een fysiotherapiepraktijk, Colourfull Het Hogeland, Stichting Bedrijvenvoetbal en een cardiologische privékliniek zijn voornemens hun intrek te nemen in de MFA.
Jan-Jurjen Timmer, voorzitter van SV Bedum, ziet dat helemaal zitten. ,,Als één van de grootste verenigingen in gemeente Het Hogeland willen we graag onze verantwoordelijkheid nemen op maatschappelijk gebied. Een nieuw onderkomen voor SV Bedum in de MFA is in onze ogen perfect te combineren met multifunctioneel gebruik van de kantine, keuken en vergaderruimtes door verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere partijen. Daarmee moet de MFA een belangrijke meerwaarde krijgen voor alle inwoners van Bedum.”

Besluit over MFA in derde kwartaal 2020
Gemeente, stichting en voetbalvereniging werken op dit moment samen aan de actualisatie van het haalbaarheidsonderzoek uit 2018, inclusief ruimteprogramma, financiering en beoogd eigendom en beheer. Een extern adviesbureau begeleidt hen daarbij. In het derde kwartaal van 2020 wordt in de gemeenteraad een uitgewerkt plan ingediend ter besluitvorming.
Hageman: ,,Dat we het eens zijn over de inbreng van de drie samenwerkende partijen in de MFA is een veelbelovende nieuwe stap. Uitgaande van het enthousiasme van de wethouders en ambtenaren waar we mee samenwerken, hebben wij alle vertrouwen in een goed uitgewerkt en haalbaar plan, waar de gemeenteraad positief over zal zijn”.

De memo waarin gemeente Het Hogeland de stand van zaken MFA Bedum bespreekt vindt u hier .

 

 

Facebook TwitterLinkedin
­