Bouw jij mee aan Bedum ?

Persbericht MFA Bedum.

Nadat het college Het Hogeland de laatste jaren 3 maal dezelfde extern deskundige inhuurde inzake de MFA in Bedum, heeft SV Bedum door dezelfde deskundige de plannen van het college laten doorrekenen. De conclusies pakken negatief uit voor de plannen van het college voor nieuwbouw SV Bedum.

Rapport pakt negatief uit voor het plan van college Het Hogeland voor nieuwbouw SV Bedum 

Donderdag 19 maart heeft het college van Het Hogeland bekend gemaakt te willen stoppen met de plannen voor een MFA in Bedum. Als alternatief werd aangegeven dat de gemeente zich samen met SV Bedum hard wil maken voor het realiseren van een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige accommodatie voor de voetbalclub.

Uit het meest recente rapport blijkt dat de plannen van het college € 179.000,- duurder uitvallen dan de plannen van SV Bedum en stichting MFA voor een complete multifunctionele accommodatie (MFA). Daarnaast voorziet de MFA in veel meer maatschappelijke voorzieningen dan het plan van het college, zoals een buitenschoolse opvang, een openbare buitensportplaats, participatiemogelijkheden voor cliënten van zorginstellingen ’s Heeren Loo en de Golden Raand en een veiligere herinrichting van de openbare ruimte met 72 extra parkeerplaatsen.

Volgens voorzitters Jan Jur Timmer (SV Bedum) en Gert-Jan Hageman (stichting MFA) zit het grote verschil in de subsidiemogelijkheden. De MFA heeft een subsidie gekregen vanuit de provincie Groningen, een financiële dotatie van lokale ondernemers en komt in aanmerking voor gelden vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG). De totale subsidiebedragen kunnen oplopen tot ver boven de € 2.000.000,-. In de plannen van het college vervallen deze subsidies en dat gaat volgens beide voorzitters ten koste van de Bedumse samenleving.

Het meest recente rapport concludeert dat de alternatieve plannen van het college structureel financieel onhaalbaar zijn voor SV Bedum. Binnen de MFA kan SV Bedum wel rekenen op een structureel positief exploitatieresultaat.

De externe rapporten geven volgens Timmer en Hageman aan dat de gemeenteraad er goed aan doet om het college voor de 2e keer terug te fluiten. Eerder al had de gemeenteraad het college via een motie opdracht gegeven om te onderzoeken wat nodig was om de MFA wel te realiseren en om het voorbereidingskrediet te heroverwegen. Op 31 maart en 14 april staat de MFA Bedum wederom op de agenda van een raadsoverleg en raadsvergadering. SV Bedum en stichting MFA Bedum roepen de gemeenteraad op het collegebesluit te schrappen en een voorbereidingskrediet alsnog ter beschikking te stellen.

Zie ook: 

memo consequenties varianten SV Bedum
memo MFA bedum 20210303 definitieve versie
Raming tijdelijke huisvesting MF Bedum 
reactie SV Bedum op collegebesluit over de MFA 26 maart 

 

Facebook TwitterLinkedin
­