Bouw jij mee aan Bedum ?

SV Bedum nieuws - Zwaar teleurstellend bericht over de MFA

Aan het begin van donderdagavond 26 november hebben Stichting Ontwikkeling MFA Bedum en het bestuur van SV Bedum te horen gekregen van het college van gemeente Het Hogeland dat de MFA geen optie is. Nog tijdens het overleg heeft de gemeente daarover een persbericht doen uitgaan. Door wethouder De Vries is aangegeven dat vanwege de beperkte financiële ruimte uitsluitend het reeds in de begroting gereserveerde bedrag van 1,5 mln. te besteden is en dat uit onderzoek zou zijn gebleken dat het project niet in aanmerking zou kunnen komen voor NPG-gelden .

Een meer dan bijzondere ontwikkeling aangezien reeds tijdens het haalbaarheidsonderzoek in de eerste helft van dit jaar al duidelijk was, ook bij de toenmalige bij het project betrokken wethouders, dat alleen het sportdeel (onder andere kleedkamers) waar de gemeente verantwoordelijke voor is ruim meer dan 1,5 mln. zou gaan kosten en dat zonder een bijdrage vanuit de NPG het project niet haalbaar zou zijn.

Die uitgangspunten zijn ook de afgelopen maanden niet veranderd en zijn ook tijdens de presentatie op 16 september aan de raadsleden nadrukkelijk aan de orde gekomen. Een presentatie die overigens met veel enthousiasme door de raadsleden werd ontvangen.

Helaas heeft het burgerinitiatief uit 2016 waar SV Bedum zich bij heeft aangesloten en waar zowel vanuit de stichting als vanuit SV Bedum veel tijd en energie in is gestoken uiteindelijk onvoldoende (politieke) draagvlak gevonden binnen het college. Althans dat is onze inschatting van de situatie. Wij voelen dit samen met de stichting als een verlies voor heel Bedum en wij zijn benieuwd hoe de raadsleden op dit collegebesluit gaan reageren.

Het huidige collegebesluit betekend dat de reeds toegezegd subsidie van de provincie van € 350.000 voor de multifunctionele ruimtes verloren gaat, dat er niet geïnvesteerd gaat worden in de veel te krappe infrastructuur, dat het broodnodige 2e kunstgrasveld er niet komt, dat sloop/nieuwbouw dient plaats te vinden op de huidige locatie met hoge kosten voor tijdelijke huisvesting (gaat af van de 1,5 mln.), dat SV Bedum met haar investering in de kantine, de bestuurskamer en ruimtes voor sponsoren/wedstrijdsecretariaat dient aan te sluiten op een “uitgekleed” sportdeel van de gemeente  en dat de vereniging verre van klaar is voor de te verwachten demografische ontwikkelingen in Bedum (groei van de vereniging). Wethouder De Vries heeft aangegeven dat de bal om met de 1,5 mln. aan de slag te gaan bij SV Bedum ligt. Wij hebben laten weten dat wij ons samen met de stichting eerst zullen beraden op het genomen collegebesluit en dat de reeds geplande uitzending (livestream ) vanuit Hotel Gemeentehuis te Bedum op 1 december over de MFA doorgang zal vinden.

Tot zover de laatste ontwikkelingen omtrent de MFA en de uitkomsten van het collegebesluit. Wordt vervolgd!

Facebook TwitterLinkedin
­