Bouw jij mee aan Bedum ?

Stichting Ontwikkeling MFA Bedum en SV Bedum organiseren livestream

Stichting Ontwikkeling MFA Bedum en SV Bedum organiseren livestream uitzending om update te geven over (het gebrek aan) voortgang besluitvorming MFA.

De Stichting Ontwikkeling Multifunctionele Accommodatie (MFA) Bedum en voetbalvereniging SV Bedum organiseren op 1 december aanstaande een livestream uitzending om een update te geven over de stand van zaken rondom de MFA Bedum.

Het is onze gezamenlijke bedoeling om de gemeenteraadsleden, de burgers van Het Hogeland, de partners die de intentieverklaring in 2018 getekend hebben, de leden van SV Bedum en de pers in te lichten over het proces tot nu toe en de huidige stand van zaken.

De livestream uitzending wordt op 1 december aanstaande vanaf 19:30 uur live gestreamd vanuit hotel ’t Gemeentehuis te Bedum. De gespreksleiding wordt verzorgd door Jetta Post. De uitzending is te volgen via www.mfabedum.nl

Gert-Jan Hageman, voorzitter stichting MFA: “Als initiatiefnemers van de MFA Bedum vinden wij dat het tijd is om vanuit onze kant een toelichting te geven omtrent de ontwikkelingen rond de MFA. Wij hebben ons langere tijd stilgehouden om het proces niet te verstoren, maar krijgen nu veel vragen en opmerkingen naar aanleiding van recente uitspraken van wethouders en van berichtgeving in diverse media. Begin 2020 hebben wij samen met de gemeente en SV Bedum een opdracht gegeven voor een actualisatie van het haalbaarheidsonderzoek. Het rapport is op 1 juli akkoord bevonden door de drie opdrachtgevende partijen. De afspraak daarbij was dat het college van B&W uiterlijk oktober 2020 de raad over de voortgang zou informeren en er een raadsbesluit over de MFA genomen zou worden. Tot nu toe ligt er nog steeds geen collegevoorstel.”

“Als burgerinitiatief zetten wij ons inmiddels langer dan 4,5 jaar in om iets moois voor de Bedumse samenleving te creëren. Het enthousiasme over de MFA is nog steeds enorm, helaas verloopt de samenwerking met het college teleurstellend. Daar waar in Winsum alles mogelijk lijkt met het dekken van kostenoverschrijdingen bij de realisatie van een nieuw sportpark en de maar liefst 10 miljoen bij De Tirrel, komt Bedum er maar bekaaid vanaf. De kans is aanzienlijk dat de toegewezen subsidie van € 350.000,00 van de Provincie Groningen komt te vervallen bij onvoldoende voortgang.”

Jan-Jur Timmer, voorzitter SV Bedum: “Wij zien in de MFA een enorme meerwaarde voor de samenleving in Bedum en willen op sociaal vlak graag een nog grotere bijdrage leveren. In 2016 heeft het college van Bedum reeds vastgesteld dat het huidige onderkomen van SV Bedum achterhaald en technisch afgeschreven was. We zijn nu 4 jaar verder en de staat van onze accommodatie is alleen maar verslechterd. SV Bedum is een bloeiende club met meer dan 1.000 leden en de situatie dreigt onhoudbaar te worden. Onze leden worden terecht zeer ongeduldig. Het bestuur van SV Bedum wil nu duidelijkheid van het college en de gemeenteraad. Een besluit over een nieuwe accommodatie kan niet langer worden uitgesteld! Het liefst binnen de MFA, maar als het niet anders kan, dan zonder. Volgens onze berekeningen zullen de kosten voor de gemeente (het sportdeel) bij een alternatief plan zeker niet lager uitvallen. SV Bedum is bereid zelf te investeren in het kantinegedeelte indien zij daar dan ook eigenaar van wordt.”

Facebook TwitterLinkedin
­